OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe instrumenty w szkole muzycznej
11 stycznia 2022 roku

Nowe instrumenty w szkole muzycznej

Po raz kolejny Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie otrzymał  partię nowych instrumentów muzycznych. Saksofon, skrzypce, flety oraz inne instrumenty zakupiono z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0656.jpg

Symboliczne przekazanie nastąpiło w dniu 10 stycznia 2022 roku.

- Bardzo ważne jest dla nas, by nasi uczniowie mieli duże możliwości w przyswajaniu wiedzy, a nauka w Zespole Szkół Muzycznych do łatwych nie należy. Już po raz trzeci udało się nam wyasygnować w budżecie środki na nowe instrumenty – powiedział starosta Paweł Rajski.

* dsc_0620.jpg

Do tej pory na wymianę instrumentów przeznaczono dwa razy po 150 tys.

-,,Te zakupy pozwalają poszerzać ofertę kształcenia uczniów, dla których nierzadko kupno takiego instrumentu pozostaje poza możliwościami finansowymi’’-. Powiedział Robert Matuszewski, wyrażając przy okazji podziękowanie za zakup instrumentów. Zaznaczył jednocześnie, że pomimo ograniczeń pandemicznych, zainteresowanie nauką w Zespole Szkół Muzycznych nie zmalało.

* dsc_0626.jpg

Z obecnej puli 100 tys. udało się zakupić m.in. : saksofon tenorowy, saksofon altowy Yamaha, trąbkę eastman, flet fenix, altówkę, skrzypce, kontrabas, wiolonczelę, pianino Yamaha, pianino Kawai, akcesoria do instrumentów oraz akcesoria dydaktyczne.

Rafał Kaczmarew

Odwiedzin: 132