OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ranking szkół 2022
14 stycznia 2022 roku

Ranking szkół 2022

Ranking organizowany rokrocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” ukazał informacje dotyczące szkół z całej Polski. W tym zestawieniu ostrowskie szkoły wypadły bardzo dobrze, mają powody do zadowolenia.

Powyższe zestawienie szkół ma na celu ułatwienie podjęcia ważnej decyzji dla uczniów i rodziców co do podjęcia dalszej ścieżki kształcenia. Opracowywane jest na bazie źródeł zewnętrznych, pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad oraz SIO – Systemu Informacji Oświatowej. W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

W zestawieniu ostrowskich Liceów na wyższej pozycji (w stosunku do roku ubiegłego, czyli przeskok z 339 na 307) znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego. W rankingu szkół w Wielkopolsce szkoła ta zajmuje 26 miejsce. Od kilku lat pozycja tego liceum utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie.

* 1_lo.jpg

Dużego skoku w pozycji rankingowej dokonało również III Liceum Ogólnokształcące (z 555 pozycji w roku ubiegłym na 337 miejsce obecnie). W zestawieniu szkół w Wielkopolsce pozycja ta to miejsce 31, otrzymując tym samym Srebrną Tarczę.

* 3_lo.jpg

- To już piąty znak jakości poziomu nauczania, którym moje liceum zostało wyróżnione w ostatnich latach. Jest to zasługa kompetentnej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, którzy wybierają III Liceum jako szkołę, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi, którzy stają przed decyzją wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Zatem zachęcam do wyboru III Liceum Ogólnokształcącegomówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

W kategorii Techników – ostrowskich szkół, miejsce najwyższe uzyskało Technikum nr 5 ZSE  (miejsce 230), a w kategorii szkół w Wielkopolsce, miejsce 19.

* zse.jpg

- „W tym roku szkolnym Technikum Nr 5 w Zespole szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego odniósł wielki sukces zajmując w ogólnopolskim Rankingu Techników PERSPEKTYW 2022 wysoką 230 pozycję w kraju oraz wysoką 19 pozycję w Wielkopolsce. Jest tym samym najlepszą szkołą zawodową w Powiecie Ostrowskim. Od wielu lat nasza szkoła jest w grupie najlepszych techników w Polsce. W poprzednich latach uzyskaliśmy wielokrotnie tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY. W tym roku jest to nasz wielki sukces i z dumą przyjmujemy znak jakości SREBREJ SZKOŁY 2022 roku. Bardzo cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia, które jest pięknym zwieńczeniem wielkiej i trudnej pracy wykonanej przez nauczycieli i uczniów podczas pracy zdalnej w okresie trwającej pandemii” – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

* zst1.jpg

Zespół Szkół Technicznych - Technikum nr 1 usytuowało się na miejscu 299 miejscu w Polsce, a na 25 miejscu w zestawieniu szkół w Wielkopolsce, również otrzymując w rankingu pozycję Srebrnej Tarczy. Technikum nr 3 im. Ernesta Malinowskiego znalazło się poza klasyfikowaną 500 pozycją a 78 miejscu w Wielkopolsce.

Na wyniki szkół składa się wiele czynników, między innymi wkład pracy zarówno nauczycieli jaki i samych uczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

https://licea.perspektywy.pl
https://technika.perspektywy.pl

Rafał Kaczmarew

Odwiedzin: 258