OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
11 finał WOŚP w Zespole Szkół Specjalnych.
19 stycznia 2022 roku

11 finał WOŚP w Zespole Szkół Specjalnych.

W dniu 13 stycznia 2022 r. w Zespole Szkól Specjalnych odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka zbiera pieniądze na okulistykę dziecięcą.

* o1

Orkiestra w kraju i na świecie będzie już grała 30. raz, a w naszej szkole już zagrała po raz 11. Przewodniczącą sztabu WOŚP w szkole była jak zawsze Magdalena Jończak, a wolontariuszami nauczyciele: Anna Fiałkowska, Marta Mydlak, Małgorzata Hajdukiewicz, Daniel Czubak oraz nasz absolwent Robert Jończak.

* o2

Finał rozpoczął się 13 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00 występem tańca współczesnego grup tanecznych DROPSY i ASTRUM ze Studia Taneczno-Artystycznego Artscool. Uświetnił go także występ chóru szkolnego pod przewodnictwem pana Michał Szpajdy.

* o3

W sali widowiskowej dla wszystkich uczniów została zorganizowana licytacja na rzecz WOŚP, w przerwach której odbywała się dyskoteka. Na licytację czekali z niecierpliwością uczniowie i nauczyciele. Licytacja była bardzo zacięta. Uczniowie przebijali minimalne kwoty na równi z nauczycielami.

* o4

Prowadzący licytację - mieli pełne ręce roboty, a emocje udzielały się wszystkim uczestnikom. Finał zakończył występ gościa specjalnego Bogny Kowalskiej.

W tym roku nasi uczniowie mieli także możliwość zakupienia w czasie trwania imprezy, pysznych pączków,  galaretek, wafelków i soczków za symboliczne 2 złote wrzucane do orkiestrowych puszek.

* o5

Dziękujemy wszystkim, za tak szeroko otwarte dziś serca i portfele, za okazane wsparcie i życzliwość. Pamiętajmy - dobro wraca.

Pobiliśmy kolejny rekord 3 057 złotych!

Do zobaczenia za rok na 12 finale WOŚP w naszej szkole.

Sie ma!

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 141