OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski Oddział Ginekologiczno-Położniczy nadal w czołówce rankingu!
25 stycznia 2022 roku

Ostrowski Oddział Ginekologiczno-Położniczy nadal w czołówce rankingu!

Opublikowane zostały dane dotyczące szpitali, w których odebrano najwięcej porodów w roku 2021. Raport stworzony został na podstawie danych prezentujących realną liczbę porodów w każdej z placówek z całego kraju. Ostrowski szpital nadal utrzymuje się na wysokiej pozycji.

* DSC_1541

Szpital z Ostrowa Wielkopolskiego znalazł się na czwartym miejscu. Przypomnijmy – w tym samym rankingu, za rok 2020, ostrowski szpital zajmował miejsce trzecie. W szczegółowym zestawieniu dane te wyglądają następująco:

 1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (6823 porody)
 2. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (2491)
 3. Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (1944)
 4. ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (1878)
 5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (1575)
 6. Szpital Wojewódzki w Poznaniu (1486)
 7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (1301)
 8. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (1106)
 9. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (931) – w 2020 roku na miejscu 13.
 10. SPZOZ w Wolsztynie (927) – w 2020 roku na miejscu 11.
 11. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (był 10., a jest 11. z liczbą 861 porodów)
Odwiedzin: 102