OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zachęcamy do licytacji na rzecz WOŚP
28 stycznia 2022 roku

Zachęcamy do licytacji na rzecz WOŚP

30 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Powiat Ostrowski przekazał na licytację przejazd odrestaurowanym, stylizowanym na salonkę ŻUK-iem po wybranych atrakcjach Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie z darczyńcą zakończy się kolacją w towarzystwie Starosty Ostrowskiego.

Klasyczny ŻUK Pana Mateusza Pawłowskiego z Nabyszyc nie ma nic wspólnego z autem dostawczym, został bowiem przerobiony, przez tego fana polskiej motoryzacji, na salonkę do przewozu osób. Zdecydowanie poprawiło to komfort jazdy pasażerom.  Taka właśnie atrakcja wystawiona jest na licytacje prowadzone przez ostrowski sztab WOŚP.

* WOŚP_Żuk_press

Oglądanie powiatu z tej perspektywy może przysporzyć dodatkowych wrażeń, a ostrowskiemu sztabowi WOŚP dodatkowych funduszy. Zachęcamy do licytacji w najbliższą niedzielę 30 stycznia 2022 r. w bloku ok. godz. 18:00.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznego finału wolontariusze zbierać będą środki na zakup specjalistycznego sprzętu do walki z chorobami i wadami wzroku u dzieci.

Warto zaznaczyć, że jednym z beneficjentów kupowanego przez WOŚP sprzętu medycznego jest ostrowski szpital. Przez lata Fundacja zakupiła urządzenia o wartości ok. 10 mln zł. Tylko w ostatnich latach znalazły się wśród nich m.in. nowoczesna karetka neonatologiczna oraz tomograf komputerowy.

Odwiedzin: 113