OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi wynalazcy
22 czerwca 2009 roku

Młodzi wynalazcy

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów szczebla centralnego złożyli wizytę Włodzimierzowi Jędrzejakowi, staroście ostrowskiemu. Spotkanie z młodzieżą odbyło się 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim

W czwartek, 18 czerwca do Włodzimierza Jędrzejak przybyli uczniowie powiatowych szkół, aby pochwalić się swoimi sukcesami na ogólnopolskich konkurach i olimpiadach.

W tym roku szkolnym aż dwunastu uczniów z Zespołu Szkół Technicznych triumfowało w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym.

Ten rok szkolny okazał się wielkim sukcesem dla naszej szkoły. Mamy siedmiu laureatów i pięciu finalistów w centralnych konkursach i olimpiadach. Uczniowie startowali między innymi w Olimpiadzie z Wiedzy o Wynalazczości, Olimpiadzie Innowacji Technicznej oraz w Konkursie Na Najlepsze Młodzieżowe Przedsiębiorstwo. W ubiegłym roku w rankingu przeprowadzanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” zajęliśmy 137 miejsce. Mam nadzieję, że w tym roku przy 12 finalistach będziemy w pierwszej pięćdziesiątce – mówi Eugeniusz Namysł, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas uroczystego spotkania Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski wszystkim uczniom pogratulował sukcesów i wręczył drobne upominki. Osobne podziękowania skierował do opiekunów za trud i pracę, jaką włożyli w odpowiednie przygotowanie młodzieży.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę spotkać się ze zdolną młodzieżą z terenu naszego powiatu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie was jeszcze więcej. Chciałbym wam serdecznie podziękować za to, co robicie. Wynalazczość i technika to dziedziny bardzo interesujące, ale również przyszłościowe. Sądzę, że tego typu olimpiady i konkursy mają swój głęboki sens. Dzięki nim uczniowie poszerzają swoją wiedzę i mogą zaprezentować swoje umiejętności, które później świetnie wykorzystują w życiu zawodowym. Dziękuję również nauczycielom, bo bez ich wsparcia i zaangażowania trudno byłoby osiągnąć takie wyniki. Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

W ramach Olimpiady Innowacji Technicznej przygotowane zostały prace z zakresu elektroniki: kosiarka zdalnie sterowana, lewitron czyli igła magnetyczna zawieszona w polu magnetycznym. Uznanie zyskały również prace teoretyczne z ochrony środowiska. W konkursie na najlepsze młodzieżowe przedsiębiorstwo uczniowie wykonali urządzenie do relaksacji dla młodzieży niepełnosprawnej.

Musiałem się wykazać dużą wiedzą techniczną, żeby zająć drugie miejsce. Jest to dla mnie ogromna radość, bo nie spodziewałem się tego miejsca. Dzięki temu tytułowi laureata jestem zwolniony z egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – mówi Jakub Borowczyk, Laureat II miejsca, uczeń ZST.

O swoim sukcesie opowiedziała również Daria Kołodziej, uczennica Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, finalistka Olimpiady z Wiedzy o Wynalazczości.

Na Olimpiadzie trzeba było wykazać się dużą wiedzą z zakresu prawa własności przemysłowej oraz z historii wynalazków. Jest to bardzo interesujący konkurs. Dowiedziałam się w nim bardzo dużo ciekawych rzeczy. Konkurencja była na wysokim poziomie, dlatego zdobycie tytułu finalisty jest dla mnie wielkim osiągnięciem – mówi Daria Kołodziej.

W spotkaniu oprócz młodzieży i ich opiekunów uczestniczyli przedstawiciele Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 581