OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Elektroniczny nabór
26 czerwca 2009 roku

Elektroniczny nabór

24 czerwca absolwenci gimnazjum poznali wyniki rekrutacji. Po raz pierwszy rekrutacja w Powiecie Ostrowskim do szkół ponadgimnazjalnych odbywała się według zasad elektronicznego systemu. W ramach naboru miejsca w wybranych szkołach uzyskało 2104 absolwentów gimnazjum. A pozostali uczniowie muszą wybrać szkołę w ramach naboru uzupełniającego.

W tym roku po raz pierwszy przystąpiono do elektronicznego nadzoru szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

Rekrutacja elektroniczna przeprowadzona na terenie naszego powiatu, ułatwia zadanie uczniom, rodzicom, a nawet szkolnym sekretarkom. Nareszcie skończyło się to, że absolwenci gimnazjum składali dokumenty do trzech różnych szkół. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy uczeń będzie kontynuował naukę w naszej szkole czy też nie. Dlatego powstawały wolne miejsca i tworzona była lista rezerwowa. Niestety młodzież z listy rezerwowej często wybierała inną szkołę, ponieważ miejsca w szkole były zajęte przez uczniów II i III wyboru – mówi Izabela Bothur, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

W systemie elektronicznego naboru uczestniczyło dwanaście szkół naszego powiatu.

System elektronicznego naboru polegał na tym, że uczeń musiał wpisać klasy, według preferencji. System przydzielał kandydata do klasy, która znajdowała się na pierwszym miejscu listy. Jeżeli okazało się, że kandydat ma za mało punktów, to zostawał przydzielony do klasy znajdującej się na drugim miejscu i dalej, aż znajdzie miejsce w jednej z podanych przez kandydata klas. Po zakończonym naborze ocenimy system i wyciągniemy wnioski, co do kontynuacji elektronicznego naboru w następnych latach – wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Największym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum cieszyły się ogólniaki: II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.

W tym roku szkolnym w naszym liceum bardzo dużym powodzeniem cieszyła się klasa matematyczno - fizyczna, gdzie dolna granica punktacji wynosiła 142 oraz klasa z rozszerzonymi językami obcymi i geografią – wyjaśnia Izabela Bothur, dyrektor II LO.

Na drugim miejscu znalazły się technika, a na trzecim miejscu zasadnicze szkoły zawodowe.

System elektronicznego naboru był przygotowany wzorowo nie miałem z nim żadnych problemów. W szkole odbywały się zajęcia jak złożyć papiery do wybranej szkoły. Składałem papiery do trzech szkół podobnie jak moi koledzy. Jestem szczęśliwy, że zostałem przyjęty do klasy humanistycznej w II LO – mówi Maciej Olanicki, absolwent gimnazjum.

Z ostatecznymi wynikami naboru będzie można zapoznać się 1 lipca. Natomiast uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół mogą do 3 lipca składać dokumenty do szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1809