OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
VII Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości
27 kwietnia 2022 roku

VII Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości

Po dwuletniej przerwie, 27 kwietnia 2022 r. odbyły się Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości organizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczna edycja jest już VII.

Tegoroczna impreza związana była z tematem automatyki oraz wprowadzania do zautomatyzowanych procesów i skierowana została do młodzieży, która kształci się w zawodach logistycznych, handlowych, ekonomicznych. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

-,,Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, przedsięwzięcie które cieszyło się zainteresowaniem wróciło w odmienionej formie i jest dedykowane przede wszystkim młodzieży. Często podkreślam jak ważne jest dla mnie kształcenie techniczne. Dowodem tego jest chociażby CKP, jedno z najnowocześniejszych w południowej Wielkopolsce miejsc tego typu. Przykładów jest wiele jak chociażby ostatnio uruchomienie w Zespole Szkół Technicznych kierunku robotyki. Taka oferta przyciąga uczniów z całego regionu. I to jest powód do zadowolenia. Bardzo się cieszę, że mamy kolejną edycję targów, a na nich tak zacnych prezesów firm. Nie trzeba wcale uciekać poza Ostrów, bo w naszym mieście, w naszym powiecie, dzieje się również dużo dobrego’’ – powiedział Starosta.

zdjecie

Na targach obecni byli przedstawiciele lokalnych firm, takich jak Trasko Automatyka czy tez Mahle Ostrów Wielkopolski, ale również Fanuc Polska oraz Balluf. Nie zabrakło przedstawicieli firmy OVB Allfinanz a także gości w przedstawicielach Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE w osobie Henryka Sztukowskiego Dominika Radwańskiego, przedstawiciela Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

-,,Wracamy w nowej formule. VII Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości, adresowane są do naszej młodzieży, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Działania, które zaplanowaliśmy w dniu dzisiejszym, mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu rynku pracy i biznesu oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych, które w wymierny sposób wykraczają poza te normalne ramy szkolnych programów nauczania’’ – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor ZSE.

zdjecie

„Robotyzacja przedsiębiorstw” to temat pierwszej prezentacji, która otworzyła cykl zagadnień tegorocznych targów. Na pytanie, w jakim stopniu w Polsce występuje skala nowoczesnych rozwiązań, odpowiedź udzielił w swoim wystąpieniu Paweł Ulichnowski, prezes Trasko Automatyka.

zdjecie

-,,Znane są np. w Polsce roboty medyczne. To są rozwiązania powstałe w zakładach znajdujących się w Polsce. Nie o wszystkim można tutaj rozmawiać, gdyż obowiązuje tajemnica handlowa, ale zapewniam, że nie odbiegamy rozwiązaniami od innych krajów. Oczywiście, niektóre rozwiązania typu robot Atlas czy robot Dog (pokazywane w prezentacji) może jeszcze nie występują u nas, ale nie musimy wstydzić się także naszych rodzimych rozwiązań. Z takimi tematami młodzieży przyjdzie się już niedługo mierzyć bowiem, do 2030 roku planuje się 300mln miejsc pracy na świecie, zastąpić robotami. Jest to więc dziedzina, która na pewno będzie się rozwijać’’ – stwierdził prezes Ulichnowski.

     W dalszej części spotkania miały miejsce warsztaty i szkolenia, m.in. z obsługi oprogramowania DGCS.

Odwiedzin: 82