OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Projekty sięgające gwiazd
28 kwietnia 2022 roku

Projekty sięgające gwiazd

Czworonożny robot kroczący, amatorski satelita typu CUBESAT oraz „eKelner – samoobsługa zamówienia online w restauracjach’’  - to trzy najlepiej ocenione projekty zrealizowane przez uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego w ramach VI edycji TECHNO-GRANTÓW.

Podsumowanie tegorocznego konkursu dla młodych wynalazców ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w nKlubie.

Organizowane przez Powiat Ostrowski TECHNO-GRANTY to chyba jedyna w Wielkopolsce tego typu forma wsparcia młodych wynalazców.

zdjecie

-,,Młodzież mamy niezwykle zdolną kreatywna i twórczą. TECHNO-GRANTY traktujemy jako dobrą inwestycję w młodych ludzi. To są przez Was uczciwie zarobione pieniądze i myślę, że dobrze je w siebie zainwestujecie. Gratuluję także opiekunom’’ – powiedział Paweł Rajski starosta Ostrowski.

Projekt jest finansowany z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Niezależny zespół ekspertów w skład którego wchodzą przedsiębiorcy i ludzie z otoczenia biznesu wybiera najpierw ze zgłoszonych projektów te, które ich zdaniem zasługują na dofinansowanie. Na koniec najlepsze otrzymują dodatkowo nagrody finansowe. Prace uczniów rozpatrywane są w trzech kategoriach: TECHNO-INNOVATOR,  TECHNO-KREATOR, TECHNO-IDEA.

zdjecie

-,,Sami jesteśmy zaskoczeni inwencją, pomysłowością i ambicją uczniów. Często krytycznie mówi się o młodzieży. To nie jest prawda! Oni zaskakują pomysłami i swoim zaangażowaniem. Trudno jest wybrać, który projekt jest lepszy, bo są z różnych dziedzin i o różnym stopniu zaawansowania. Od sięgających kosmosu, dosłownie, po pomoce naukowe przygotowywane dla kolegów’’ –powiedział Andrzej Jaroń członek panelu ekspertów. Oprócz niego prace oceniali jeszcze Rafał Tyszko, Andrzej Tanaś i Ryszard Masłowski.

W tym roku przyznano następujące nagrody.

Pierwsze wyróżnienie w kategorii TECHNO-INNOVATOR otrzymał projekt pt.  „Zdrowa żywność przez cały rok? TAK – kapsuła hydrobioniczna – Salwinia”

zdjecie

Uczestnicy to uczniowie kilku szkół: Karolina Błaszczyk - III LO, Karol Wieczorek - ZST oraz Jan Szydłowski - I LO Opiekunowie: Tomasz Szydłowski, Marcin Grzybek – III LO. Uczniowie w nagrodę otrzymali czek na 1000 zł.

Projekt polegał na przeprowadzeniu badań optymalizacji wzrostu roślin i stworzenie kapsuły bionicznej do domowej (pokojowej) uprawy zdrowych nowalijek przez cały rok. Stworzona kapsuła bioniczna „Salwinia” optymalizuje proces wzrostu poprzez zastosowanie automatyki i sterowania mikroprocesorowego.

Drugie wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt. SpotBot – Robot inspekcyjny.

zdjecie

Projekt autorstwa Bartłomieja Owczarza ucznia ZST. Opiekun projektu: Paweł Sobczak. Nagrodą dla zwycięzcy jest 1000 zł.

Roboty w najróżniejszych postaciach zastępują człowieka w celu ułatwienia mu pracy, optymalizacji czasu, czy pracy w warunkach zbyt niebezpiecznych dla ludzi. Urządzenia te budowane są nie koniecznie do jednego celu. Raz może to być transport przedmiotu z ciasnego kanału, a innym razem zabezpieczenie ładunku wybuchowego w miejscu publicznym. SpotBot to robot inspekcyjny przystosowany do zadań specjalnych i nie zawsze osiągalnych dla człowieka. Jego kompaktowa budowa oraz wysokie osiągi mają sprawić, że poradzi on sobie z wieloma zadaniami. Główną cechą wyróżniającą ten typ robota jest stosunek jego zaawansowania do ceny produkcji, gdyż praktycznie wszystkie komponenty są dostępne w Internecie.

Tytuł Vice TECHNO-INNOVATOR, czyli drugie miejsce otrzymał projekt pt. Stanowisko do nauki programowania sterownika PLC z panelem HMI oraz falownikiem.  zdjecie

Autorstwa uczniów ZST: Mikołaja Koło, Mikołaja Kłakulaka, Filipa Szafraniaka. Opiekunem był Paweł Sobczak. Nagrodą był czek na 2500 zł.

Celem projektu było wykonanie stanowiska do nauki programowania sterownika PLC z panelem HMI oraz falownikiem do asynchronicznego silnika trójfazowego, sterującego ruchem taśmy sortownika. Praca to kompletne stanowisko do programowania PLC w szkołach, na którym uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną. Dzięki napisanej aplikacji desktopowej uczeń będzie wykonywał przygotowane oraz zaprogramowane przez nas zadania i ćwiczenia, które przygotują go do przyszłej pracy z prawdziwymi maszynami w przemyśle. Odbyte ćwiczenia pozwolą uczniom na pisanie i wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych programów.

Najważniejsze rozstrzygniecie w tej kategorii. I miejsce i tytuł TECHNO INNOVATORA otrzymał projekt: eKelner – samoobsługa i zamówienia online w restauracjach.

zdjecie

Autorzy i uczestnicy: Dawid Kaniewski, Michał Grzempowski, Kacper Pijacki – uczniowie ZST, którzy pracowali pod opieką Anny Opłockiej. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu było 4500 zł.

Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonany i zaprojektowany System e-Kelner, który jest nowoczesnym systemem składania zamówień w barach/restauracjach/kinach i odbioru zamówionych dań przez klienta w sposób całkowicie bezkontaktowy. System składa się z e-Kiosku, aplikacji internetowej oraz e-Boxu. Autorzy w swojej pracy zastosowali szereg nowoczesnych rozwiązań, jak choćby bezprzewodowe standardy komunikacyjne, wykorzystanie wielordzeniowego mikroprocesora czy mikrokontrolera o zaawansowanej funkcjonalności. A autorskie, dedykowane urządzeniom e-Kelner oprogramowanie umożliwia ciągły rozwój systemu i poszerzanie dostępnych funkcji.

W kategorii TECHNO-KREATOR

Wyróżnienie otrzymał projekt pt.: Inteligent Mirror.

zdjecie

Uczestnicy projektu: Szymon Marciniak, Sebastian Dolata, Wiktor Dembny – ZST. Opiekun: Wojciech Płóciennik. Nagrodą był czek o wartości 1000 zł.

Innowacyjny projekt mający na celu zwiększenie funkcjonalności podstawowego wyposażenia domu, jakim jest lustro. Inteligent Mirror umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji takich jak bieżąca data, godzina, prognoza pogody, czy nagłówki z poczty elektronicznej. Wbudowany system rozpoznawania twarzy umożliwia personalizację ustawień i dostosowanie przekazywanych danych do bieżącego użytkownika. System umożliwia integrację z innymi urządzeniami zainstalowanymi w domu np. zarządzanie oświetleniem, roletami zewnętrznymi czy systemem multimedialnym. Obsługę lustra zapewniają proste gesty wykonywane przez użytkownika.

Drugie wyróżnienie otrzymał projekt: Fantomy do podwiązywania naczyń.

zdjecie

Uczestnicy: Agnieszka Maciejewska, Sandra Smog, Weronika Pestka – ZSP CKU w Przygodzicach. Opiekunem projektu była Eliza Piaskowska. W nagrodę otrzymali czek na 1000 zł.

Celem projektu było stworzenie 10 fantomów do ćwiczeń dla klas o profilu Technik Weterynarii.

Znajomość skutecznych metod hemostazy i ograniczenia śródoperacyjnej utraty krwi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu chirurgicznego. Warsztaty prowadzone z uczniami na stworzonych przez nich fantomach znacznie podniosą poziom umiejętności przyszłych techników weterynarii. Fantomy ułatwią uczniom perfekcyjne podwiązywanie naczyń krwionośnych, zakładanie pętli kastracyjnych oraz różnego rodzaju przewiązek.

I miejsce i tytuł TECHNO-KREATOR otrzymał czworonożny robot kroczący – „Eliot”.

zdjecie

Uczestnicy: Jakub Zmyślony, Bartłomiej Jarczak- ZST. Opiekunem był Sławomir Szymanowski. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu było 4500 zł.

Czworonożny robot kroczący, to projekt zakładający stworzenie robota, który poruszałby się na trójstawowych kończynach. Pomysł na urządzenie został zaczerpnięty od firmy Boston Dynamics, która po wielu latach eksperymentów i testów wytworzyła konsumencką wersję robota. Dzięki zespołowi kamer i czujników robot mapuje otoczenie - potrafi omijać przeszkody, oraz wchodzić po schodach. Celem, który nam przyświecał, przy realizacji naszej wersji robota, było opracowanie projektu open-source, którego wytworzenie nie wiązało by się z wysokimi kosztami, co udało się osiągnąć dzięki temu, że części zostały wydrukowane na drukarce 3D, oraz użyciu łatwo dostępnych komponentów i podzespołów elektronicznych. Oprogramowanie napisane przez nas także zostanie udostępnione na otwartej licencji, co pozwoli innym osobom na użycie kodu w swoich projektach.

W kategorii TECHNO-IDEA projektowi I miejsce i tytuł TECHNI IDEA otrzymał projekt pt. Amatorski satelita typu CUBESAT.

zdjecie

Uczestnicy: Bartłomiej Jarczak, Maciej Siedlecki, Dominik Kołodziej, Jakub Zmyślony – ZST. Opiekun: Sławomir Szymanowski. W nagrodę otrzymali 4500 zł.

Jest to rodzaj sztucznych amatorskich nanosatelitów o standaryzowanych rozmiarach. Nasza praca zakładała stworzenie projektu programu na zajęcia dydaktyczne z zakresu informatyki, elektroniki i druku 3D. Jako motyw przewodni wybraliśmy satelitę, ponieważ jego budowa wydała nam się ciekawa i satysfakcjonująca ze względu na konfrontację z prawdziwymi problemami związanymi z budową satelity oraz finalnie zbudowanie od podstaw przez uczniów amatorskiego satelity typu CubeSat.

W uroczystości wzięli udział: Marzena Wodzińska, Radny Województwa Wojewódzkiego. Damian Grądzielewski Członek Zarządu Powiatu. Sylwia Nowicka radna powaitowa przewodnicząca Komisji Edukacji. Józef Wajs radny powiatowy przewodniczący Kluby Przyjazny Powiat. Anna Piotrowska Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu Ostrowskiego. Ewa Machnik dyrektor Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski. Tomasz Gruchot dyrektor biura - Senator RP Ewy Mateckiej. Marta Ziętek szefowa biura Posła Jarosława Urbaniaka. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz nauczycieli - opiekunowie projektów. Okolicznościowy adres przesłał Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 137