OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wręczenie świadectw w ZST
29 kwietnia 2022 roku

Wręczenie świadectw w ZST

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Na uroczystości, którą oficjalnie otworzył Starosta Ostrowski, Paweł Rajski, spotkali się: dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, wychowawcy oraz uczniowie ze średnią powyżej 5.0. Świadectwa z wyróżnieniem wręczała uczniom Dyrektor Szkoły, Magdalena Wojtasz oraz Starosta Ostrowski.

zdjecie

Koniec kwietnia to taki trudny czas, kiedy przychodzi się uczniom rozstawać ze swoją starą szkołą. Jak powiedział dziś się w Zespole Szkół Technicznych pan Starosta Paweł Rajski: „to dzień wyjątkowy, choć trochę smutny i trochę wesoły”. W istocie: z radością i nadzieją rozpoczyna się nowy etap życia, a ze smutkiem zostawia tych, z którymi przez cztery lata zdążyło się zaprzyjaźnić. Ten słodko-gorzki dzień, uhonorowany w ZAPie obecnością Przewodniczącego Zarządu Powiatu Ostrowskiego, najnowsi absolwenci ZST zapamiętają na długo: kwiaty, podziękowania, piękne słowa, nierzadko łzy wzruszenia, a to wszystko wsparte przesłaniem, by: „tak żyć, żyć, by coś zostało z tych dni, kiedy się miało w ramionach cały świat..., by chwile, nawet najbłahsze pamiętać tak, by na zawsze zostało coś ze szkolnych dni”. Jeszcze raz przyłączamy się do życzeń pomyślności w życiu i powodzenia na maturze.

zdjecie

Odwiedzin: 128