OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolejny indeks dla ucznia III LO
4 maja 2022 roku

Kolejny indeks dla ucznia III LO

Jan Potaśniczak,uczeń klasy 2a III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiejw Krakowie, zajmując ostatecznie wysokie3 miejsce w Polsce! Zdobywając zaszczytne miejsce na podium Jan otrzymał liczne nagrody rzeczowe oraz indeks na wybrane kierunki studiów w Krakowie.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego – Czech Tourism w Warszawie, Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce – pan Jakub Dürr oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek.

-"Zmagania konkursowe polegały w pierwszym i drugim etapie na rozwiązaniu testu, który obejmował bardzo szeroką wiedzę dotyczącą walorów środowiska przyrodniczego, walorów dóbr kultury, regionów turystycznych, uzdrowisk, obiektów wpisanych na listę UNESCO oraz przejawów współczesnej gospodarki Republiki Czeskiej. Etap trzeci konkursu dotyczył rozpoznawania 30 obiektów przedstawionych na slajdach oraz ich lokalizacji” – mówi opiekunem naukowy ucznia pan Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii.

Wcześniej uczeń uzyskał bardzo wysoki wynik w etapie okręgowym XLVIII Olimpiady Geograficznej w Poznaniu i znalazł się w gronie finalistów w Poznaniu. Wiedza i umiejętności połączonymi z pasją geograficzną znalazł się w elitarnym gronie najlepszych młodych geografów w Wielkopolsce.

Odwiedzin: 186