OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczeń III LO Miłosz Woźniak - Finalistą 51. Olimpiady Biologicznej
4 maja 2022 roku

Uczeń III LO Miłosz Woźniak - Finalistą 51. Olimpiady Biologicznej

W dniach 22-25 kwietnia 2022 r w murach Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Biologii odbyły się zawody centralne 51. Olimpiady Biologicznej. Kwalifikacje do finału uzyskało 94 uczniów z całego kraju, którzy najlepiej napisali test w etapie okręgowym w styczniu br. Wśród nich znalazł się również uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształcącego - Miłosz Woźniak.

Olimpiada Biologiczna cieszy się dużą popularnością i prestiżem. Zdobycie tytułu Finalisty zwalnia ucznia ze zdawania pisemnego egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym, jednocześnie uczeń otrzymał 100% z biologii na świadectwie maturalnym, oraz otrzymał indeks na wymarzoną uczelnię – Akademię Medyczną.

-"Finał Olimpiady Biologicznej to niezwykły wysiłek psychiczny i fizyczny. Zawody trwają cztery dni. Uczniowie najpierw wykonywali doświadczenia i obserwacje w ramach pracowni: bioinformatycznej, biochemicznej, botanicznej i zoologicznej. Następnego dnia rozwiązywali test oraz bronili wcześniej przygotowanej pracy badawczej. Praca badawcza Miłosza znalazła się w gronie pięciu najwyżej ocenionych przez KGOB” – mówi opiekun naukowy ucznia dr Jacek Pawłowski.

-"To niezwykłe przeżycie i doświadczenie dla mnie, jako nauczyciela – cztery dni spędzać czas z 94 najlepszymi uczniami z całej Polski, uczestniczyć w wykładach, rozmawiać na tematy biologiczne przy posiłkach i spacerach. Tym bardziej, że w tym elitarnym gronie jest także mój uczeń! Niewątpliwie uczestnictwo w finale OB dało mi bagaż wskazówek i rad, jak pomagać kolejnym olimpijczyków” – kontynuuje nauczyciel.

Odwiedzin: 97