OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie II LO w Bułgarii
4 maja 2022 roku

Uczniowie II LO w Bułgarii

Grupa 6 uczniów i 2 nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim w dn. 24-28 kwietnia 2022 r. wzięła udział w Bułgarii w ostatnim spotkaniu projektu „Wolontariat i aktywne obywatelstwo: od jednostki do organizacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Na początku wyjazdu uczestnicy poznawali piękną i majestatyczną bułgarską przyrodą biorąc udział w aktywnościach na świeżym powietrzu – spacerując eko-szlakiem „Panega”, pływając statkiem po rzece „Panega” oraz udając się do słynnej bułgarskiej jaskini „Prohodna”, znanej z otworów podobnych do oczu zwanych Oczy Boga. Kolejnego dnia udali się do szkoły „Hristo Smirnenski” w Koynare, gdzie powitała ich dyrektorka szkoły i władze regionu. Uczniowie szkoły goszczącej przygotowali okolicznościowy program artystyczny, po czym goście poznawali szkołę. Następnie wspólnie z burmistrzem podjęli działania wolontariackie sadząc drzewa i róże. Trzeciego dnia wyruszyli do miasteczka Plewen, gdzie zwiedzili panoramę „Pleven 1877”, która powstała na cześć wyzwolenia miasta spod rządów osmańskich. Mieli również okazję dobrze bawić się podczas gry w kręgle. Ostatniego dnia uczestnicy projektu odwiedzili wyjątkowo piękną jaskinię krasową „Saeva Dupka”, która składa się z 400 metrów korytarzy, wypełnionych ogromnymi stalagmitami i stalaktytami. Następnie w Koynare dowiedzieli się o wsparciu, jakie potrzebujący otrzymują ze strony gminy. Wreszcie odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia spotkania.

Była to ostatnia mobilność projektu trwającego w latach 2019-2022. Łącznie 26 uczniów ostrowskiego „Reymonta” miało okazję spotkać się z rówieśnikami z Cypru, Rumunii, Łotwy, Włoch i Bułgarii, poznając inne kultury, tematykę obywatelstwa i wolontariatu, a przede wszystkim zdobywając nowe umiejętności, doświadczenia i przyjaciół.

Odwiedzin: 66