OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
4 maja 2022 roku

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień 2 maja obchodzony jest w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Władze powiatu,  chcąc uczcić to młode, ale jakże bardzo ważne święto, organizują akcję rozdawania flag. W dniach 29-30 kwietnia, rozdawane były przez Starostę Ostrowskiego oraz radnych powiatu, wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, Odolanowa i okolic.

zdjecie

- ”Rokrocznie zachęcamy ostrowian do wywieszenia flagi narodowej, która jest symbolem naszej tożsamości, symbolem w obronie którego miliony Polaków walczyło i ginęło. Dbajmy o to, by w te święta majowe w żadnym domu nie zabrakło naszej polskiej flagi i – tym samym – pamięci o historii naszej Ojczyzny.” – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce od 2004. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Wprowadzone zostało na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

W sumie w tych dniach łącznie rozdano 1200 sztuk symboli państwowych.

Odwiedzin: 132