OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody Konstytucji 3 Maja w Ostrowie
4 maja 2022 roku

Obchody Konstytucji 3 Maja w Ostrowie

W dniu 3 Maja odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim uroczystości związane z 231.rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

zdjecie

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. koncelebrowanej w ostrowskiej Konkatedrze odprawionej w intencji Ojczyzny Miasta i Powiatu. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, władze powiatu i miasta Ostrowa Wielkopolskiego, radni, przedstawiciele instytucji i poczty sztandarowe. Podczas homilii ks. Celebrans przywołując zapisy konstytucji podkreślił, że pełnienie funkcji publicznych to służba.

zdjecie

O oprawę muzyczna uroczystości zadbali Ostrowska Orkiestra Koncertowa oraz Chór Nauczycielski im Stanisława Wiechowicza.

zdjecie

Po nabożeństwie listo od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

zdjecie

Świecka część obchodów odbyła się pod pomnikiem kardynała Halki Ledóchowskiego wzniesionego jako wotum Wielkopolan za odzyskaną wolność. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Ostrowski. Podkreślił, że cieniem na tegoroczne obchody wiążące się z radością i odpoczynkiem kładą się wydarzenia na Ukrainie.

W wioskach, których wcale nie ma,

bo śmierć przez nie przeszła niema -

wierząc swej nadziei złudzie

giną ludzie.

-,,Niedługo po uchwaleniu, dzieło twórców Konstytucji, jej idea została zaprzepaszczona. Dyktatura zaborcy nie pozwoliła na pełne zafunkcjonowanie zapisów konstytucji. To, co dzieje się niecałe 100 km od naszej granicy Polski pokazuje, że wartości konstytucyjne wpisane w demokratyczną rzeczywistość są jednak ponadczasowe. Co więcej są miarą przynależności do europejskiej rodziny, a równowaga ośrodków władzy przeciwwaga dla dyktatury. Wiedzieli o tym Polacy, którzy w okresie trwającej ponad 120 lat zaborczej nocy, walczyli o Polskość w powstaniach i zrywach. Wiedzieli dziadowie walczący z hitlerowskim okupantem, później ze stalinowskim totalitaryzmem. Niosło ich marzenie o wolnej Polsce. Boleśnie doświadczają tego teraz nasi sąsiedzi Ukraińcy. Okupant może zbombardować MIRJĘ – samolot, który był symbolem myśli technicznej i w dosłownym tłumaczeniu marzeniem, niszczyć miasta i wsie. Nie może jednak zabić ludzkiego marzenia i pragnienia. Chęci życia w wolnym kraj’’ – mówił Paweł Rajski.

zdjecie

W przecudownych starych miastach

strach w codzienny pejzaż wrasta

śniąc o ocalenia cudzie -

giną ludzie.

Przez całe wystąpienie przewijały się cytaty z wiersza pt. „Ludzie giną’’ autorstwa Josfia Brodskiego. Napisane w związku z wojną w byłej Jugosławii, a wydają się, że powstały niemal wczoraj i odnoszą się wprost do sytuacji na Ukrainie.

-,,Wierzę, że nasze przywiązanie do wartości, które Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki czy Stanisław Staszic wpisali do Konstytucji 3 Maja ponad dwieście lat temu może być wystarczają przeciwwagą dla każdej dyktatury’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

Obchody zakończyło odsłonięcie na skwerze przy Placu Rowińskiego rzeźby ostrowskiego jabłuszka z symbolem Konstytucji 3 Maja, którego autorem jest ostrowska rzeźbiarka Agnieszka Lisiak Skórka.

Odwiedzin: 149