OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piotr Walkowski już na Wiejskiej
26 czerwca 2009 roku

Piotr Walkowski już na Wiejskiej

24 czerwca na Wiejskiej został zaprzysiężony na posła Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, były przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Zstąpi w sejmie kolegę Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zdobył mandat eurodeputowanego.

W Sejmie odbyło się ślubowanie dwunastu z siedemnastu nowych parlamentarzystów w tym Piotra Walkowskiego. Zastąpili oni świeżo upieczonych europosłów.

Piotr Walkowski często bywał na Wiejskiej, więc szybko się zaaklimatyzował w nowym miejscu pracy.

Kwestie stanowienia prawa nie są mi obce, ponieważ jako przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego opiniowałem projekty uchwał.  W parlamencie nadal chciałbym reprezentować rolników z Wielkopolski jak to czynię jako prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - mówi Piotr Walkowski, poseł na Sejm RP.

Jak zapewnia Piotr Walkowski to, że zostałem posłem nie zmieni mnie, będę dalej dla znajomych i przyjaciół Piotrem, a wyborcy, jeżeli będą potrzebowali pomocy to zawszę będą ją mogli u mnie otrzymać.

Piotr Walkowski nadal będzie pełnił funkcję prezesa samorządu rolniczego, ponieważ przepisy nie zabraniają łączenia funkcji prezesa izby rolniczej i mandatu Posła na Sejm RP.

Życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 838