OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Milionowe dofinansowanie dla ostrowskiego szpitala
11 maja 2022 roku

Milionowe dofinansowanie dla ostrowskiego szpitala

Kwotę 4.608,460 zł pozyskał ostrowski szpital z funduszy rządowych będących w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Uroczyste przekazanie promesy odbyło się 9 maja 2022 r. w ostrowskim szpitalu na niedawno wyremontowanym Oddziale Izolacyjnym .

–„Od tego roku fundusze (przyp. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) leżą w gestii każdego z wojewodów. Bardzo się cieszę, że te kolejne środki trafią do szpitala, który tak bardzo zasłużył się podczas walki z Covid-19” – powiedział Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński.

Zaangażowanie ostrowskiego szpitala w walkę z covidem, fakt, że była to druga w Wielkopolsce placówka pod względem ilości łózek covidowych podkreślali wszyscy goście.

zdjecie

Dyrektor Dariusz Bierła podkreślił, że z otrzymanych środków w ramach rozbudowy planuje się doposażenie Oddziału Izolacyjnego w kolejne 12 łóżek z odpowiednim, nowoczesnym zapleczem diagnostyczno-technicznym. Plany uwzględniają również powstanie nowego ciągu komunikacyjnego, mającego na celu usprawnienie logistyki umieszczania chorych na tym oddziale a także ograniczenie kontaktu z innymi.

zdjecie

–„Jest dziś we mnie z jednej strony radość, bo do Powiatu Ostrowskiego trafiają kolejne pieniądze na inwestycje, ale także obawa czy rosnąca inflacja pozwoli to marzenie w pełnym zakresie zrealizować” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Obecna na spotkaniu Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podziękowała za pracę personelu medyczne szpitala, ale również za otwarcie ostrowskiego rynku pracy na możliwość zatrudniania obywateli z Ukrainy, a zwłaszcza za umożliwienie im pracy w ostrowskim szpitalu. Obecnie pracuje tutaj już kilkanaście pielęgniarek z tego kraju.

zdjecie

W uroczystości udział wzięli także m.in.: Angelika Możdżanowska Europarlamentarzystka oraz posłowie na Sejm RP Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Pluciński.

Rafał Kaczmarew

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 87