OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gotowi nieść pomoc
12 maja 2022 roku

Gotowi nieść pomoc

Ponad 80 osób ukończyło, rozpoczęty 6 kwietnia 2022 roku, bezpłatny kurs dotyczący opieki nad osobami starszymi, zorganizowany przez lekarzy Oddział Geriatrii ostrowskiego szpitala. Certyfikaty zostały rozdane w dniu 11 maja, w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_7754

Inicjatywa odbyła się ze wsparciem Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zarówno pomysłodawcę i zarazem organizatora tego kursu, dr Marka Widenkę, zaskoczyła ilość chętnych do odbycia tego kursu. Na zadane pytanie, czy w czasie trwania tego szkolenia, ilość uczestników uległa zmianie, odpowiedział:

-„Jestem bardzo zadowolony, że ten kurs się odbył. Widać już było na początku olbrzymie zainteresowanie tego typu tematyką, dlatego chcieliśmy na te potrzeby odpowiedzieć. Pierwszą edycję przerwał nam covid i twardy lockdown, ale już wtedy po zainteresowaniu wiedziałem, że jak tylko pojawi się sposobność, będę chciał do tego projektu wrócić. Udało się w tym roku. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, padało mnóstwo informacji zwrotnych, że tego typu organizowane przedsięwzięcia są potrzebne, a umiejętności nabyte w toku trwania takich szkoleń, przydają się w życiu codziennym” – powiedział Marek Widenka, jeden z nielicznych specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i dotyczyły tematyki pielęgnacji, ale także wykraczały w obszar psychologii osób starszych, umiejętności rozmowy, organizaowania im czasu wolnego oraz motywowania do wszelkiej aktywności. Na kurs zapisało się ok. 100 osób, a cały cykl szkoleniowy ukończyło niespelna 80. Byli wśród nich osoby w różnym wieku od bardzo młodych po dojrzałe, a także osoby duchowne. Jedni przychcli chcąc wykorzystac wiedze w pracy zawowowej, ale wielu chcialo się podszkolic po to, by móc pomóc lub w pełni zorzumieć osoby starsze, z którymi mieszkają.

* DSC_7759

-„Jestem pod ogromnym wrażeniem atmosfery, która tutaj panowała. Ujmujące jest to, że ta wiara ludzi i chęć niesienia pomocy jest duża. W obliczu oddania do użytku budowanego przez nas Domu Pomocy Społecznej będą potrzebne kadry. Ten kurs to więc także zachęta, że warto spróbować sił w pomocy dla drugiego człowieka. Cieszę się z inicjatywy dra Widenki – pozyskać takich specjalistów wokół siebie, to naprawdę ogromna rzecz, a pan doktor tego dokonał” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

* DSC_7828

-„Bardzo odnowiłam sobie wiadomości. Wszystko idzie do przodu, tak samo medycyna i dziedzina opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dzieki tym kursom mam obecnie większa wiedzę z tego tematu, dlatego cieszę się, że brałam udział w tym kursie” – powiedziała jedna z uczestniczek.

     Po zakończonej części oficjalnej, słychać było pytania o terminy następnych szkoleń oraz o temat możliwości uczestniczenia w różnych formach wolontariatu.

Odwiedzin: 169