OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
55+2-lecie Chóru Nauczycielskiego
16 maja 2022 roku

55+2-lecie Chóru Nauczycielskiego

Ostrowscy sympatycy Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza mieli okazję w sobotę, 14 maja 2022 r., posłuchać tego znanego zespołu w zróżnicowanym muzycznie repertuarze podczas specjalnego koncertu jubileuszowego.

* DSC_7923_A

Z powodów kovidowych, było to wydarzenie „jubileusz z dwuletnim opóźnieniem”. W pierwszej części można było usłyszeć pieśni o tematyce sakralnej (m.in. „Locus iste Hosanna”, „Donna nobis pacem”, „Cantate Domino"), zakończoną akcentem muzyki gospel ("Amen! Go tell it on the mountain"). Utwory wykonywane były w formie a cappella oraz z towarzyszeniem fortepianu. Po zakończeniu tej części, nastąpiły podziękowania, gratulacje oraz uhonorowania zasłużonych członków chóru odznaczeniami. Wyróżnienia dokonał prezes zarządu Południowowielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim Karol Marszał oraz długoletni Prezes Zarządu Chóru „Lira” Ryszard Zapart. Honorową złotą odznakę z laurem otrzymał m.in.: Janusz Lipiński, obecny dyrygent ostrowskiego chóru.

* DSC_7908_A

Druga, muzyczna część jubileuszowego wieczoru poświęcona była pieśniom o tematyce świeckiej z różnych stron świata. Publiczność mogła wysłuchać m.in. przebojów zespołu The Beatles w bardzo interesujących opracowaniach na chór, solistów i z akompaniamentem fortepianu. Zespół zaprezentował się również w bardzo lirycznych, a także rytmicznie energetycznych pieśniach latynoamerykańskich oraz w doskonale znanych polskich melodiach ludowych wzbogaconych układami choreograficznymi.

* DSC_8289_A

Odwiedzin: 168