OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zmiany w Radzie Powiatu Ostrowskiego
30 czerwca 2009 roku

Zmiany w Radzie Powiatu Ostrowskiego

W poniedziałek, 29 czerwca podczas XXIX sesji Rady Powiatu Ostrowskiego radni podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Piotra Walkowskiego, który na skutek ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego zajął miejsce posła Andrzeja Grzyba w fotelu na Wiejskiej. Podczas sesji podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu za pracę na rzecz samorządu powiatowego, złożono mu także serdeczne życzenia imieninowe. Uzupełniono także skład Rady Powiatu o nowego radnego, którym został Mieczysław Szempiński.

XXIX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego miała z pewnością wyjątkowy charakter. Żegnano na niej Piotra Walkowskiego, który z samorządem powiatowym związany był od początku jego funkcjonowania, czyli od 1999 roku. Były już przewodniczący Rady jako poseł na sejm będzie teraz pracował w polskim Parlamencie.

Na pewno doświadczenie, które zdobyłeś współpracując z nami przyda Ci się w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i pogody ducha. Życzę Ci abyś umiał pogodzić się z tym, czego nie możesz zmienić, odwagi abyś zmieniał to, co możesz zmieniać i mądrości, abyś potrafił odróżnić jedno od drugiego. W imieniu wszystkich radnych bardzo dziękuje Ci za dotychczasową pracę - mówi Zygmunt Lubieniecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Podziękowania za dotychczasową, samorządową pracę oraz serdeczne życzenia dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności złożył posłowi Piotrowi Walkowskiemu także starosta .ostrowski.

W imieniu całego Zarządu Powiatu serdecznie Ci gratuluję uzyskania mandatu poselskiego. Dziękuję jednocześnie za dotychczasową aktywną pracę Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego.       Dobrze wiesz jak trudna i odpowiedzialna jest praca tutaj na dole, w samorządzie. Wszystkie nasze działania podejmowane są z myślą o poprawie warunków życia naszych mieszkańców. Potrzebni nam są sojusznicy do realizacji samorządowych inicjatyw, które mogą przynieść wymierne korzyści dla naszej Małej Ojczyzny. Jestem przekonany że jako przedstawiciel Ziemi Ostrowskiej pełniąc tak ważny mandat w polskim Parlamencie, będziesz wspierał lokalne i regionalne inicjatywy.    Dziękując jeszcze raz za współpracę w samorządzie powiatowym, życzę Ci drogi Piotrze sukcesów w pracy parlamentarnej. Niech ta ważna i odpowiedzialna służba dla Polski przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego i całego kraju - mówi Włodzimierz Jędrzejak .

Dotychczasowy Przewodniczący Rady i obecny poseł na Sejm RP nie krył wzruszenia odbierając tak liczne gratulacje i dowody sympatii.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny, bo żegnam się z pracą w samorządzie terytorialnym, z którym byłem związany od 15 lat - najpierw jako radny gminy Ostrów, później jako radny powiatu ostrowskiego. Mam nadzieję, że moje doświadczenie samorządowe w pełni wykorzystam pracując w polskim Parlamencie. 24 czerwca odbyło się moje zaprzysiężenie, a dwa dni później Sejm skierował mnie do pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Pomocy Społecznej i Rodziny. Jestem po pierwszych głosowaniach i po posiedzeniach komisji. W najbliższym czasie zostanie również otwarte moje Biuro Poselskie przy ulicy Wrocławskiej 18 w Ostrowie. Jego dyrektorem będzie Urszula Marcinkowska, która pełniła podobną funkcję prze 12 lat u posła Józefa Gruszki. Jako poseł Ziemi Ostrowskiej chcę zadbać o zabezpieczenie funduszy na II etap obwodnicy Ostrowa oraz uruchomieniu na węzłach Michałków - Franklinów - Czekanów atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, które obecnie znajdują się we władaniu Skarbu Państwa. No i oczywiście temat zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej - podkresla Piotr Walkowski, poseł na Sejm RP.

Po zakończeniu obrad XXIX sesji Rady Powiatu Ostrowskiego wiceprzewodniczący Zygmunt Lubieniecki zwołał kolejną sesję. Głównym punktem programu było uzupełnienie składu rady oraz wybór nowego przewodniczącego. Miejsce Piotra Walkowskiego zajął kolejny na liście PSL, Mieczysław Szempiński. Po złożeniu ślubowania, radny powiatowy mógł formalnie rozpocząć pracę w Radzie. Na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego została zgłoszona tylko jedna kandydatura.

W imieniu klubu radnych PSL zgłaszam kandydaturę Mieczysława Szempińskiego. Myślę, że jest to osoba, której w tym gronie nie trzeba specjalnie przedstawiać. To radny I kadencji w latach 1998-2002, podczas której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. W okresie od kwietnia 2007 roku do września 2008 był etatowym członkiem Zarządu Powiatu Ostrowskiego. Cały czas pracuje na rzecz naszego środowiska, aktywnie funkcjonując w Stowarzyszeniu Prometeusz i Przygodzickim Stowarzyszeniu Absolwentów. Zdobyte doświadczenie w pracy samorządowej daje mu znakomite referencje do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu - mówił Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski, zgłaszając kandydaturę Mieczysława Szempinskiego.

W tajnym glosowaniu wzięło udział 26 radnych i wszyscy zagłosowali za przedłożoną kandydaturą, tak więc Mieczysław Szempiński na przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego został wybrany jednogłośnie.

W imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego składam Ci najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na przewodniczącego. Sądzę, że współpraca między Zarządem, a przewodniczącym i Prezydium Rady będzie układała się tak dobrze jak dotychczas. Zapraszam zatem do współpracy i realizacji dalszych, ambitnych zadań, które stoją przed naszym powiatem - podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Nowy przewodniczący Rady podziękował wszystkim za wybór i okazane zaufanie.

Jest to dla mnie wielkie wyzwanie, bo przychodzi pełnić mi tę funkcję po takich znakomitych przewodniczących, jakimi byli Michał Wilczura i Piotr Walkowski. Jest to również dla mnie ogromny zaszczyt pracować w gronie tak doświadczonych samorządowców. Chcę podkreślić, że nie będzie żadnej rewolucji w powiecie. Myślę, że rada działa dobrze i nie ma potrzeby niczego zmieniać. W związku z tym, że pełnię również funkcję zastępcy dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, być może zmieni się zasada spotkań Rady Powiatu, co muszę uzgodnić z przewodniczącymi klubów radnych. Myślę, że czeka mnie ciężka praca, ale sądzę, że sobie poradzę przy pomocy wiceprzewodniczących rady. Wierzę, że wspólną pracą tego Prezydium wszelkie problemy uda się rozwiązać z korzyścią dla powiatu ostrowskiego i lokalnej społeczności. Jest takie powiedzenie starożytnego filozofa Seneki, że „nie ma rzeczy, których nie dałoby się realizować wielkim wysiłkiem i ciężką pracą”. Wierzę, że uda mi się wywiązać z tej funkcji jak najlepiej - zaznacza Mieczysław Szempiński, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1035