OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzęt AGD w darze dla potrzebujących
27 maja 2022 roku

Sprzęt AGD w darze dla potrzebujących

Kilkadziesiąt sztuk nowego sprzętu AGD przywieziono z partnerskiego miasta Sonneberg w ramach drugiego konwoju pomocowego dla przebywających w Ostrowie Wielkopolskim obywateli Ukrainy. Te konkretne dary to odpowiedź na konkretne potrzeby zgłoszone podczas ostatniej wizyty tej delegacji w naszym mieście.

* 1

Poprzedni transport z darami przyjechał do Ostrowa miesiąc temu. Wtedy to zawartość konwoju stanowiły w przeważającej części dary żywnościowe, leki oraz niezbędne środki higieny i czystości. Wtedy to, podczas sprawdzania przez delegację niemiecka sprawności organizacji punktów pomocowych, wybrzmiała kwestia braku sprzętu AGD. Potrzeby te i zapytania zgłaszane były przez samych potrzebujących m.in. w punkcie pomocy po dawnym kinie Komeda. Tam też sporządzono konkretną listę potrzeb.

– „Współpraca z miastem Sonnenberg to współpraca trwająca od kilkunastu lat. To współpraca wypełniona treściwymi zadaniami. Jednym z takich zadań jest pomoc dla osób potrzebujących – ja przypomnę tylko, że niedawno gościliśmy naszą delegację, która przywiozła wtedy 6,5 ton darów dla potrzebujących. Przywieziony teraz sprzęt trafi m.in. do rodzin polskich, które mają w swoich gospodarstwach, swoich domostwach uchodźców z Ukrainy. Trafi on również bezpośrednio do samych rodzin ukraińskich” – powiedział Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

– „Jestem po raz drugi w Państwa powiecie i bardzo się cieszę, że mogę wspierać powiat ostrowski i uchodźców. W ramach tego konwoju zorganizowaliśmy pralki, mikrofalówki, lodówki oraz pewną ilość zabawek. Wszystkie dary zostały zebrane przez mieszkańców Powiatu Sonnenberg oraz różne stowarzyszenia pomocowe.” – mówi Jurgen Koepper, starosta niemieckiego Powiatu Sonnenberg podczas zorganizowanego spotkania prasowego.

Słowa podziękowania wyraził na miejscu radny miejski, Szymon Matyśkiewicz, który zaskoczony był skalą oferowanej pomocy.

– „Lista powstała od samego początku istnienia punktu pomocowego w Kinie Komeda i na podstawie tej listy udało się zaproponować konkretną pomoc, której najbardziej brakuje, czyli pralek, lodówek. Tego wyposażenia do domów, które potrzebne są w codziennym życiu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc.” – powiedział. Szymon Matyśkiewicz, ostrowski radny, koordynujący na co dzień pracę punktu pomocowego w Kinie Komeda.

- „Pracuję w szpitalu jestem szefem regionalnych służb ratowniczych, lecz dziś przyjechałem tutaj jako członek [niemieckiego] Lion’s Club – jest to organizacja charytatywna, która wspomaga potrzebujących. Powiedziałem swoim przyjaciołom z Klubu o tej potrzebie i wszyscy zgodzili się by tę pomoc zaoferować. Dzięki ich pomocy mogliśmy te pralki i ten sprzęt przywieźć.” – powiedział Andreas Flemming.

* 9

Przejazd konwoju z miasta Sonnenberg do Ostrowa Wielkopolskiego możliwy był dzięki zbiórce pracowników VR-Bank Corburg w Sonnenbergu - kwota ta wynosiła 1000 euro. Wartość  sprzętu szacuje sie na ok. 40 tysięcy złotych. Dary trafiły m.in. do Domu Polsko-Ukraińskiego na ul. Królowej Jadwigi, jak równiez do jadłodzielni na ul. Wolnosci 34, prowadzonej przez państwa Żarczyńskich. Wraz ze sprzętem AGD przywiezione zostały równiez zabawki.

Odwiedzin: 126