OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Rodziny w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim
27 maja 2022 roku

Święto Rodziny w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim

Dnia 26 maja 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował „I Święto Rodziny” na terenie zielonym przy Al. Słowackiego 1 c.

zdjecie

Ten wyjątkowy dzień w swoim świętowaniu zawierał trzy ważne daty – obchodzone były zbiorczo: Dzień Mamy, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Gośćmi honorowymi byli uczestnicy, opiekunowie i ich rodziny. Uroczystość zaszczycił Pan Roman Pacholczyk Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, Pan Robert Matuszewski Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Gości powitała Pani Małgorzata Pieczewska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, która podkreśliła jak ważna w życiu każdego człowieka jest rodzina i my taką rodzinę jako jednostka tworzymy, gdyż uczestników jest 80, pracowników 32. Dlatego o naszej rodzinie można powiedzieć tak: „Nasza rodzina jest wyjątkowa, wielopokoleniowa, bardzo liczna i powiatowa. Zliczyć jej nie sposób, ale chyba liczy prawie 300 osób”. Pani Dyrektor podziękowała również za zaufanie jakim obdarzają nas rodzice, a czas spędzony w ośrodku sprzyja budowaniu przyjaźni i integracji.  

Życzenia z okazji Święta Rodziny wszystkim obecnym w swoim imieniu, jak i Starosty Powiatu Ostrowskiego, Pawła Rajskiego przekazał Wicestarosta Ostrowski, Roman Pacholczyk. Do życzeń dołączone zostały słowa podziękowania za trud jaki włożono w organizację tego Święta. Pogratulował uczestnikom, szkole muzycznej za wspaniałe występy artystyczne i podkreślił, że „pandemia zabrała nam dwa lata z życia, dlatego tym bardziej taka impreza jest wszystkim bardzo potrzebna, co widać po ilości osób przybyłych na spotkanie”.  

Po części oficjalnej,  część artystyczną uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych pod kierunkiem dyrektora tej placówki, Roberta Matuszewskiego. Następnie wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, którzy w sposób taneczny, śpiewająco oraz słownie podziękowali rodzicom z okazji ich święta. Po części artystycznej przyszedł czas na niespodziankę, która osobiście każdemu wręczali Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego i Dyrektor ŚDS.

Rodzice nie kryli wzruszenia podczas składanych życzeń - dziękowali za współpracę oraz podkreślali jak ważna rolę pełni jednostka w ich życiu, jakim jest dla nich wsparciem i miejscem, gdzie bez obaw zostawiają swoje pociechy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa wykonanych przez uczestników festynu, portretów – wizerunków swoich rodziców. Takim samym zainteresowaniem cieszyły się prace wykonane podczas prowadzonej terapii w Ośrodku. Nie zabrakło chętnych do zrobienia sobie zdjęcia w fotobudce. Dla gości, w bufecie, wydawany był poczęstunek do którego dodawane były napoje: kawa, herbata lub woda.

Organizatorzy specjalne podziękowania skierowali dla sponsorów, którzy pomogli w organizacji „I Święta Rodziny”, tj. Piekarni Mima, hurtowni „Jagoda” oraz imiennie osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu.

Odwiedzin: 178