OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowe projekty z dofinansowaniem
31 maja 2022 roku

Powiatowe projekty z dofinansowaniem

Trzy projekty przygotowane przez Powiat Ostrowski uzyskały dofinansowanie w wysokości 16 mln zł w ramach drugiej transzy Polskiego Ładu.

zdjecie

W poniedziałek 30 maja 2022 r. podczas konferencji prasowej informacje o podziale środków samorządom z terenu Powiatu Ostrowskiego przedstawili: Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz posłowie Jan Dziedziczak, Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak.

Minister M. Maląg podkreśliła w swojej wypowiedzi, że samorządy z okręguwyborczego 36 otrzymały w sumie wsparcie w wysokości ok. 1 miliard złotych. Z tego kwota 104 mln zł podzielona została pomiędzy powiat oraz miasto i gminy z terenu Powiatu Ostrowskiego. Minister podkreśliła, że to samorządy przygotowały wnioski i same decydują na co przeznaczone zostaną środki.

zdjecie

Poseł Tomasz Ławniczak zwrócił uwagę, że w całym okręgu dofinansowanie otrzymały 174 inwestycje.

 – Bardzo dziękuję wszystkim gminom i powiatom za przedstawione pomysły. To jest właśnie wsparcie dla tych, którzy wychodzą z pomysłami – powiedział Ławniczak. Zwrócił także uwagę, że największy procent dofinansowanych projektów (ok. 42 proc.) stanowiły zadania drogowe.

Wsparcie otrzymały wszystkie samorządy z terenu Powiatu Ostrowskiego. Gmina Nowe Skalmierzyce otrzymała 8 mln zł. Gmina Odolanów 6,6 mln. zł. Gmina Raszków 4,6 mln zł. Miasto Ostrów Wielkopolski 26 mln zł. Gmina Ostrów Wielkopolski ponad 15 mln zł. Gmina Przygodzice 89 mln zł. Gmina Sieroszewice 11 mln zł. Gmina Sośnie 8 mln zł. Powiat Ostrowski otrzymał 16 mln złotych.

zdjecie

Dofinansowaniem objęte zostały trzy powiatowe projekty. To remont Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych wraz z modernizacją boiska szkolnego. Budowa ścieżki rowerowej z Odolanowa do Bonikowa. I etap modernizacji oddziały psychiatrycznego w ostrowskim szpitalu i rozbudowa neonatologii.

zdjecie

-,,Dziękuję za to wsparcie i rekomendacje naszych projektów. Planując i realizując inwestycje staramy się realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. Dowodem na to jest fakt, że dofinansowane projekty dotyczą, drogownictwa, oświaty i służby zdrowia. Jesteśmy przygotowani i już niebawem będziemy ogłaszać przetargi, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji’’– powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Odwiedzin: 215