OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
MASKA 2022
9 czerwca 2022 roku

MASKA 2022

Organizowany już od 21 lat przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA to, jak twierdzą niektórzy, marka sama w sobie.

zdjecie

7 czerwca 2022 r. na scenie OCK po raz kolejny wystąpili artyści z całej Wielkopolski, prezentując nie tylko swój talent, ale także cenne przesłanie. Tegoroczna MASKA nabrała szczególnego charakteru z uwagi na fakt, że poprzednie dwie edycje z powodu pandemii, odbywały się w nietypowej konwencji – online. Zarówno organizatorzy, instruktorzy, opiekunowie, a przede wszystkim wychowankowie i aktorzy niezwykle entuzjastycznie podeszli do wznowionej zasady bezpośredniego spotkania na scenie i za kulisami.

zdjecie

Wszyscy podchodzą do tego festiwalu bardzo poważnie, bo jak podkreśliła prowadząca imprezę Magdalena Skrzypek „Maska” to czas, kiedy każdy z uczestników może spełnić swoje marzenie, realizować siebie, tworzyć nowe wymiary bycia osobą.

Zgromadzoną publiczność powitała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Beata Serbakowska życząc wspaniałej uczty duchowej, a oficjalnie zmagania teatralne w imieniu Starosty Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego – otworzył Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Rafał Luciński. Impreza rokrocznie odbywa się pod patronatem Starosty Ostrowskiego, jednak swój wkład finansowy w realizację przedsięwzięcia ma zarówno samorząd powiatowy, jak i miejski.

Oprócz zaproszonych gości, na widowni zasiadły dzieci z ostrowskich placówek oświatowych. Występom przyglądała się jednak nie tylko publiczność, ale także profesjonalne jury w składzie: dr hab Anita Stefańska – prof. UAM, arteterapeuta, pracownik naukowy, prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS oraz dr Lidia Głazik artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu .

Niepełnosprawni artyści po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu. W swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować. W tegorocznym przeglądzie wystąpiło 9 zespołów: „Kajtuś czarodziej” z ZSS w Ostrowie Wielkopolskim, WTZ z Kalisza, „Koło Żywego Słowa” ze SOSW w Ostrzeszowie, „Leśne Skrzaty” z Ośrodka RW-CER TĘCZA w Wolicy, „Rupieciarnia” z ZPS w Pleszewie, „Tacy sami” z ZSS w Jarocinie, „Teatrzyk Zielona Półnutka” z ZSS 112 w  Poznaniu, „Farshte” ze Stowarzyszenia na Tak z Poznania oraz grupa teatralna z ZSZ 2 im. J.Korczaka z Poznania.

Zwycięzcami XXI Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA 2022 zostali młodzi aktorzy z grupy „FARSHTE” z Poznania prezentujący spektakl pt. „Tęsknota, miłość wszędzie tam gdzie jestem ja…”. Drugie miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkól Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim za etiudę pt. „Mam znalazłem..”, a trzecie otrzymał zespół Teatrzyk Zielona Półnutka z ZSS 112 w Poznaniu za przedstawienie – „Słońce w trzech odsłonach”.

     Jak twierdzi jurorka festiwalu – dr hab. Anita Stefańska – „Przegląd to cenna i bardzo trafiona inicjatywa podjęta przez Zespół Szkół Specjalnych. To ważne działanie w procesie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim działaniom teatr staje się czymś więcej niż tylko realizacją spektaklu czy sztuki teatralnej. Jest to teatr angażujący, zakłada w swoich działaniach twórczych podmiotowość jednostki, postrzega człowieka przez pryzmat jego całościowego rozwoju osobistego. Najważniejszy jest w nim aktor, który podczas procesu twórczego spotyka się z samym sobą, z tematami ważnymi dla siebie. Dzięki temu odkrywa i realizuje siebie…”

To wydarzenie kulturalne, społeczne, ale i towarzyskie – dodaje nauczycielka ZSS Justyna Szymańska – „Przegląd realizowany od 21 lat pozwolił na integrację ze środowiskiem lokalnym, na nawiązanie stałych przyjaźni, wymianę doświadczeń. Pozwolił wyjść uczniom i podopiecznym z roli formalnej, określonej przez instytucję i budować, poprzez działania artystyczne, własne poczucie wartości, pewność siebie, rozwijać kompetencje komunikacyjne i społeczne wychowanków”.

Kolejna edycja Przeglądu za nami. Zapraszamy za rok zarówno uczestników jak i wierną publiczność.

Odwiedzin: 78