OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości Rozwoju MŚP
14 czerwca 2022 roku

Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości Rozwoju MŚP

Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości Rozwoju MŚP. Czyli jak polepszyć status prowadzonej działalności gospodarczej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzanie przedsiębiorstwami w obliczu zmian wynikających z Polskiego Ładu, finansowa oferta dla MŚP na cele infrastrukturalne i obrotowe, planowane dotacje z puli funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz rola lokalnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu rozwoju regionalnych firm  – to tematyka bezpłatnej  konferencji w Ostrowie Wielkopolskim - we wtorek 21 czerwca, godz. 10.00.

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli gmin i powiatów, instytucji otoczenia biznesu oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania.

* 1200x628_konferencja Wielkopolska Konkurencyjna_Oborniki_21.06.2022

Miejsce konferencji: nKlub (dawny Klub Nauczyciela), ul. Królowej Jadwigi 10, Ostrów Wielkopolski

Organizatorami są Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

PROGRAM:

10.00 Powitanie uczestników

Paweł Rajski | Starosta Ostrowski

Jakub Paduch | Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

10.30 Możliwości rozwoju MŚP i jednostek samorządu terytorialnego

Monika Łebedyńska, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

11.00  Ostatnie zmiany podatkowe i ich wpływ na działalność gospodarczą

Remigiusz Pytlik, Krajowa Izba Doradców Podatkowych

12.00 Przerwa

12.20 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Bartosz Nochowicz, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu  

12.50 Podsumowanie

13.00 Poczęstunek

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres promocja@wfr.org.pl.

Konferencje z cyklu Wielkopolska Konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP na stałe wpisały się w pejzaż fachowego i merytorycznego wsparcia, jakiego Wielkopolski Fundusz Rozwoju, wspólnie z zaproszonymi ekspertami oraz partnerami, udziela biznesowi oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Miejscem konferencji są miasta będące stolicami wybranych powiatów i są one dedykowane lokalnym przedsiębiorcom, a także samorządom. Uczestnicy tych wydarzeń zyskują nie tylko szansę bezpośrednich kontaktów i wspólnej dyskusji, lecz także (po wydarzeniu) pełną relację w postaci prezentacji omawianych przez prelegentów.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP i samorządu terytorialnego. Oferuje szeroki pakiet instrumentów finansowych, w tym oparte na preferencyjnych warunkach pożyczki, czy poręczenia. Z oferty skorzystało już dotąd ponad 4 000 podmiotów z województwa wielkopolskiego.

Odwiedzin: 57