OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nową drogą do Gliśnicy
15 czerwca 2022 roku

Nową drogą do Gliśnicy

Ponad trzykilometrowy odcinek nawierzchni drogi powiatowej pomiędzy Nabyszycami i Gliśnicą został gruntowanie zmodernizowany.

* DSC_0228

Symboliczne zakończenie tego zadania odbyło się 9 czerwca 2022 r. wrównie symbolicznym i wyjątkowym miejscu, w Nabyszycach w pobliżu krzyża z rzeźbami Pawła Brylińskiego.

-,,Od wielu lat właśnie ta droga czekała na remont. Wielokrotnie w tej sprawie zwracali się do nas mieszkańcy, radni oraz samorządowcy. Teraz się udało i ważne, że mieszkańcy zyskali bezpieczny odcinek, który mam nadzieję będzie przez lata służył lokalnej społeczności’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0219

Remont drogi kosztował ponad 3 miliony zł. Większość tej kwoty pochodziła z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Władze Gminy i Miasta Odolanów dofinansowały to zadanie w kwocie 150 tys. zł, a obecny na uroczystości Marian Janicki Burmistrz Odolanowa przyznał, że w ostatnim czasie wiele dobrego dzieje się na drogach powiatowych przebiegających przez teren gminy.

Samorządowcom, wykonawcom za współpracę podziękował także Roman Pacholczyk wicestarosta ostrowski. W uroczystości uczestniczyli także m.in. Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu ostrowskiego wraz z radnymi powiatowymi: Józefem Wajsem, Rafałem Walkowem, Barbarą Szymanowską oraz Danutą Szwedziak. Janusz Szustkiewicz przewodniczacy Rady Gminy i Miasta Odolanów oraz Jan Prokop Wiceburmistrz Odolanowa.

* DSC_0214

Po poświęceniu drogi przecięto symbolicznie wstęgę.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 126