OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy Konkurs Poetycka Wiosna 2022
15 czerwca 2022 roku

Powiatowy Konkurs Poetycka Wiosna 2022

Dnia 7 czerwca 2022r. w auli Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji Powiatowego Konkursu „Poetycka Wiosna”. Było ono okazją do spotkania się miłośników poezji z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

Juryw składzie: p. Anita Pawlak, p. Stefania Pichet, p. Alina Szymczak i p. Marta Nowaczyk oceniło 64 wiersze uczniów szkół podstawowych. W drugiej kategorii wiekowej, uczniów szkół średnich powiatu ostrowskiego, jurorzy: p. Anita Pawlak, p. Stefania Pichet, p. Alina Szymczak i p. Agata Pawlaczyk-Wieczorek ocenili22 wiersze.

Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie p. Dariusz Kaczmarek powitał wszystkich gości, podziękował Jury za ocenę wierszy, a organizatorom za przygotowanie dziewiątej edycji powiatowego konkursu „POETYCKA WIOSNA”  i tomiku „Poezja obecna w szkole”. Wprowadził w krainę poezji, podkreślając jej znaczenie w życiu. Następnie Dyrektor Szkoły i koordynatorzy konkursu wręczyli nagrody uczniom szkół powiatu ostrowskiego, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas uroczystości królowała poezja recytowana w wykonaniu laureatów i poezja śpiewana w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Uroczystość zakończyła się spotkaniem miłośników poezji przy kawie. Zainteresowani obejrzeli wystawy: fotograficzną i plastyczną.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom, którzy brali udział w przygotowaniu projektu POETYCKA WIOSNA 2022, powiatowego konkursu twórczości poetyckiej uczniów, tomiku „Poezja obecna w szkole” orazuroczystości rozstrzygnięcia konkursu i wystaw.

WYNIKI POETYCKIEJ WIOSNY 2022

szkoły podstawowe

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Kacper Lewandowski

Szkoła Podstawowa
w Przygodzicach

Izabela Czechak

II miejsce

Amelia Poczta

Szkoła Podstawowa
 w Daniszynie

Urszula Drygas

II miejsce

Monika Skurczyńska

Szkoła Podstawowa
 nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Iwona Łaźniak-Rolak

II miejsce

Michalina Spałek

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
w Nowych Skalmierzycach

Dorota Bukowska

III miejsce

Magdalena Rataj

Szkoła Podstawowa nr 7
w Ostrowie Wielkopolskim

Grażyna Krolek

III miejsce

Weronika Dudzińska

Szkoła Podstawowa
 nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Magdalena Świtoń-Suska

III miejsce

Michalina Miszczyk

Szkoła Podstawowa w Sośniach

Hanna Śniadek

wyróżnienie

Julia Drapała

Szkoła Podstawowa
 nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Magdalena Świtoń-Suska

wyróżnienie

Michalina Sołtysiak

Szkoła Podstawowa
 nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Magdalena Świtoń-Suska

wyróżnienie

Daria Mazur

Szkoła Podstawowa
 w Daniszynie

Urszula Drygas

wyróżnienie

Kornelia Kokot

Szkoła Podstawowa
 w Daniszynie

Urszula Drygas

wyróżnienie

Julia Klamka

Szkoła Podstawowa
 nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Danuta Pankowiak

wyróżnienie

Aleks Nawrocki

Szkoła Podstawowa nr 7
w Ostrowie Wielkopolskim

Joanna Dryjańska

wyróżnienie

Oliwia Oleśków

Szkoła Podstawowa nr 7
w Ostrowie Wielkopolskim

Joanna Dryjańska

szkoły średnie

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Natalia Pokrywa

III Liceum Ogólnokształcące
 w Ostrowie Wielkopolskim

Sylwia Szubert

II miejsce

Weronika Stawarz

Zespół Szkół Usługowych
w Ostrowie Wielkopolskim

Elwira Maślińska

III miejsce

Ewelina Rzepka

Zespół Szkół Usługowych
w Ostrowie Wielkopolskim

Marta Nowaczyk

III miejsce

Gabriela Krakowska

III Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowie Wielkopolskim

Maria Libera

wyróżnienie

Alicja Zielezińska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
w Przygodzicach

Justyna Ligocka

wyróżnienie

Wiktoria Martyna

III Liceum Ogólnokształcące

w Ostrowie Wielkopolskim

Maria Libera

Odwiedzin: 237