OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oferta dla aktywnych
15 czerwca 2022 roku

Oferta dla aktywnych

Ponad sześćdziesięciu uczniów ZST-E CKU otrzymało certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych kursów zawodowych. Dzięki funduszom unijnym kolejna grupa młodych ludzi mogła nabyć całkowicie za darmo umiejętności, które przydają się im na rynku pracy.

Uroczyste wręczenie dokumentów odbyło się 14 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego. Absolwentom kursów dokumenty wręczył Starosta Ostrowski.

* DSC_0058

-,,Jako powiat pozyskując środku unijne tworzymy warunki do organizacji wszelkich form dokształcania w szkolnictwie technicznym. To jest jednak połowa sukcesu. Najważniejsze, że jest duże zapotrzebowanie na tę ofertę. Po raz kolejny jestem pod wrażeniem tego z jakim zainteresowaniem i chęcią bierzecie udział w zajęciach poświęcając swój czas, ale z drugiej mając świadomość, że jest to inwestycja w swoją zawodowa przyszłość.’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta ostrowski.

Uczniowie odebrali tzw. certyfikaty F-gazowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi i diagnozowania klimatyzacji samochodowej, a także napełniania zbiorników ciśnieniowych gazem fluorowanym.

* DSC_0036

To kolejna już grupa uczniów, która skorzystała z unijnego projektu pod nazwą „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”. Przypomnijmy, że wcześniej odbyły się różne szkolenia spawalnicze oraz z zakresu elektromobilności (pojazdów hybrydowych i elektrycznych), a także z  nowoczesnego chłodnictwa z użyciem CO2.

-,,To jeszcze nie koniec korzyści wynikających z uczestnictwa naszej szkoły w tym wielkim projekcie. Trwają jeszcze szkolenia czterdziestu uczniów z zakresu autotroniki samochodowej! Ponadto w okresie wakacji spora grupa uczniów ZST-E CKU odbywać będzie płatne staże w zakładach pracy’’ – powiedział Marek Wojtasz dyrektor ZSTE.

* DSC_0008

Liderem projektu jest Powiat Ostrowski. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ostatnich latach Powiat Ostrowski pozyskał kilkanaście milionów funduszy unijnych z przeznaczeniem na dokształcanie młodzieży.

* Logo

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 112