OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zrobią więcej operacji
7 czerwca 2022 roku

Zrobią więcej operacji

Nowoczesny i specjalistyczny sprzęt medyczny otrzymał Oddział Chirurgii i Traumatologii Narządów Ruchu ostrowskiego szpitala. Poza większym komfortem pracy urządzenia pozwolą lekarzom na wykonywanie większej liczby zabiegów.

zdjecie

Symboliczne przekazanie sprzętu odbyło się 7 czerwca 2022 r na oddziale ortopedii. Nowe urządzenia zakupione zostały z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz środków Fundacji ZAP Zdrowie i Praca.

zdjecie

-,,Robimy wiele, żeby zmieniać wizerunek szpitala. Także oddział ortopedii został z funduszy powiatowych wyremontowany. Sam remont to jednak tylko część. Drugie równie ważne ogniowo zmian to właśnie sprzęt i najważniejsze lekarze. Doceniając to zakupiliśmy wiertarkę, która będzie z pewnością wykorzystywana w operacjach, z których ostrowska ortopedia słynie, tzn. w zespalaniu kości pięty’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

To nie jedyny dar przekazany tego dnia. Ściśle wiązana z nim jest wieża artroskopowa. Oba urządzenia warte są łącznie ponad 300 tys. zł i zastąpią swoich wysłużonych poprzedników.

–,,To było bardzo trudne zadanie, ale firmy skupione wokół ZAP podołały mu. Dzięki temu udało się kupić wieżę wraz z dwoma kompletami narzędzi. Dzięki temu lekarze będą mogli wykonywać więcej zabiegów.  Jeśli jedne narzędzia będą w sterylizacji drugi komplet będzie do ich dyspozycji’’ – powiedział Zenon Pawlak, właściciel firmy ZAP Kooperacja.

zdjecie

Przydatność sprzętu potwierdza kierownik Oddziału dr Mirosław Falis.

-,,Wiertarka jest z pełnym oprzyrządowaniem. Brzmi banalnie, ale jest sprzęt z wielorakimi końcówkami o różnej mocy silników i przekładni pozwalających wykonywać szerokie spektrum zabiegów. Jest tak skonfigurowana, że będzie niezbędny do nowoczesnych endoprotez. Równie najwyższej klasy jest wieża artroskopowa wraz z narzędziami, które pozwalają na operacje mini inwazyjne’’ – powiedział dr M. Falis.

zdjecie

W uroczystości wziął także udział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski oraz Dariusz Bierła Dyrektor ostrowskiego szpitala.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 37