OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bajkowy świat dla młodszych i trochę starszych…
23 czerwca 2022 roku

Bajkowy świat dla młodszych i trochę starszych…

Teatr ma w sobie magiczną moc, ponieważ może przenieść aktora i widza w inny świat, umożliwia przeżywanie emocji, które w innym wypadku nie byłyby dostępne, bawi, skłania do refleksji i skłania do twórczych działań. Z takiego założenia wyszli równiez uczniowie IV LO w Ostrowie Wielkopolskim, przygotowując spektakle dla dzieci, jak i dla seniorów.

* IMG_1170

Spektakle przygotowane zostały przez uczniów uczęszczających na zajęcia Kółka Teatralnego. W związku z tym, że czerwiec kojarzy się przede wszystkim z Dniem Dziecka, młodzi aktorzy pod kierunkiem Agnieszki Dukowicz-Kujawy, przygotowali spektakl pt. „Babcia i dzieciaki”. Uczniowie zagrali przedstawienie trzykrotnie, najpierw dla uczniów Szkoły Podstawowej numer 4, następnie dla Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” oraz dla nauczycieli IV LO oraz ich dzieci.

* IMG_1190

Autorski scenariusz przedstawienia został oparty na utworach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Na scenie, w ciepłym, serdecznym i magicznym domu, z tytułową Babcią spotkały się wnuczęta, które opowiadały Babci różne historie, wcielając się w postaci z wierszy poetów: warzywa z utworów „Na straganie” i „Rzepki”, zwierzęta (z „Kaczki dziwaczki”, „Kotka”, „Psich smutków”, „Żuka i biedronki” i „Zoo”) i przedmioty (z tekstu „Tańcowała igła z nitką”). Na scenie nie zabrakło również Dziadka, lenia i skarżypyty. Spektakl miał dać widzom przede wszystkim dużo radości i oderwać ich od problemów codziennego życia. Młodszych widzów miał za zadanie także uczyć, a starszym pomóc wrócić do beztroskich chwil dzieciństwa.

Przedstawienie miało jeszcze inny ważny aspekt, ponieważ wiązało się również z działaniami Szkolnego Koła Wolontariatu(kierowanego przez nauczycielki: Marzenę Bugaj i Agnieszkę Dukowicz-Kujawę). IV Liceum współpracuje z Domem „Senior+” oraz z SP 4, w ramach projektu „Czwórka dla czwórki”, co wpłynęło na formę spektaklu. Dla uczniów, których dotyczy projekt, wolontariusze IV LO przygotowali prezenty, które zostały wręczone po spektaklu.

Przedstawienie obudziło w widzach i aktorach całą paletę emocji. Spotkania wywołały wzruszenia i dały możliwość wspólnego przeżywania osobom w różnym wieku. To z pewnością był dobry i twórczo spędzony czas!

Odwiedzin: 82