OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe inwestycje w powiatowym szpitalu
2 lipca 2009 roku

Nowe inwestycje w powiatowym szpitalu

W ubiegłym tygodniu powiat ostrowski pozyskał kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem niebagatelna kwota 3,2 miliona złotych trafi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oprócz przebudowy obszaru stacjonowania karetek i doposażenia SOR’u w specjalistyczny sprzęt, zostanie również zmodernizowane lądowisko dla helikopterów.

Dzięki funduszom unijnym, w tym roku ostrowski szpital wzbogacił się już w warty 4,5 miliona złotych sprzęt dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz trzy nowe ambulanse o wartości 1,2 miliona złotych.

Tym razem aprobatę Ministra Zdrowia uzyskał projekt pod nazwą „Remont i przebudowa SOR i lądowiska oraz zakup wyposażenia medycznego SOR dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim”. 24 czerwca ogłoszono, iż projekt o wartości całkowitej 3.932.715,17 złotych zostanie, aż w 85% dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsięwzięciem kompleksowym. Obejmuje przebudowę i remont części bloku ambulatoryjnego w obszarze stacjonowania Wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego, doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesną aparaturę medyczną oraz przebudowę istniejącego lądowiska dla helikopterów. Wniosek przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z pracownikami szpitala znalazł się na pierwszym miejscu spośród wszystkich projektów złożonych przez szpitale z terenu całej Wielkopolski. Dofinansowanie w wysokości 3.262.300,39 złotych, stanowi aż 85% wartości inwestycji - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

Przebudowa SOR'u w obszarze stacjonowania karetek obejmować będzie przebudowę i remont pomieszczeń na parterze (przyziemiu) z wymianą instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) i elektrycznych. Wykonany zostanie również podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę medyczną. Najważniejsze urządzenia, to: aparat RTG z ramieniem C, kardiomonitory z opcją kapnografii, aparat do znieczulania dzieci i dorosłych, respiratory stacjonarne i transportowe, defibrylator przenośny dwufazowy, ultrasonograf przewoźny oraz mobilny stół operacyjno-zabiegowy.

Istniejące na terenie szpitala lądowisko dla helikopterów zostanie powiększone oraz zaopatrzone we właściwe oświetlenie do prowadzenia działań ratowniczych również nocą. W otoczeniu lądowiska powstaną miejsca postojowe dla policji i straży pożarnej wraz z dogodną drogą dojazdową.

Przebudowa lądowiska pozwoli na wykonywanie lotów w systemie całodobowym, zarówno w dzień jak i w nocy. W znaczący sposób zwiększy dostępność transportu lotniczego dla osób wymagających natychmiastowego leczenia w ośrodkach specjalistycznych. Będzie także bazą transportu lotniczego dla ościennych zakładów opieki zdrowotnej w sąsiednich powiatach, tj. ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego i pleszewskiego, które nie posiadają lądowisk. Realizacja projektu pozwoli podnieść jakość usług i zwiększyć potencjał medyczny całego ostrowskiego ZZOZ'u. - mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Przypomnijmy, że lądowisko na terenie ostrowskiego szpitala jest jedynym, oprócz Kalisza, miejscem przystosowanym do startów i lądowań śmigłowców w Południowej Wielkopolsce. Natomiast najbliższe działające bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) znajdują się w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Aktualny projekt jest naturalną konsekwencją tworzenia i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział powstał w roku 2000, jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce, przyjmując początkowo nazwę Zakład Ratownictwa Medycznego. 1 lipca 2005 roku, zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia został przekształcony w Szpitalny Oddział Ratunkowy z wyjazdowymi zespołami ratownictwa medycznego. Od momentu powstania Oddział był sukcesywnie modernizowany i doposażony w sprzęt medyczny i karetki. Początkowo w 2005 roku pozyskano ze środków MSWiA 200 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń i wyposażenie. Jednakże generalny remont Oddziału o wartości 1,5 miliona złotych rozpoczął się w 2006 roku i został w całości sfinansowany z funduszy ZZOZ'u i budżetu powiatu ostrowskiego - mówi Dariusz Bierła, Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W lutym 2008 roku otwarto spełniający unijne wymogi, w pełni zmodernizowany, nowoczesny oddział ratunkowy, który wchodzi w skład zintegrowanego stanowiska dowodzenia służbami ratowniczymi całego powiatu ostrowskiego. SOR bowiem ściśle współpracuje z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zlokalizowanym w siedzibie straży pożarnej. Tam też stacjonuje dodatkowa karetka. Dzięki ścisłej współpracy z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej osoba potrzebująca pomocy, dzwoniąc po numery 112, 999, 998, 997, uzyska bezpośrednie połączenie z CPR i natychmiastową pomoc. Aby usprawnić pracę służb ratowniczych i skrócić czas dojazdu na miejsce zdarzenia w karetkach zamontowano terminale statusów wyjazdowych i nadajniki GPS. Szpitalny Oddział Ratunkowy przez cały czas istnienia ściśle współpracuje również z oddziałami ratunkowymi powiatów ościennych.

Odwiedzin: 775