OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
110. rocznica powstania Komendy Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim
27 czerwca 2022 roku

110. rocznica powstania Komendy Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim

25 czerwca 2022 r. na terenie ostrowskiej Stanicy „Zielona Polana’’, w ramach Zlotu zorganizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się jednocześnie trzy ważne dla ostrowskiego Hufca uroczystości.

* _DSC0954

Pierwszą uroczystością był jubileusz 110. Rocznicy powstania harcerstwa na ziemi ostrowskiej.

- ”To okazja, by naszą uwagę skierować na ludzi, którzy tworzyli zręby harcerstwa na naszej ziemi" – podkreślił hm. Dariusz Potasznik, z-ca Komendanta Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Ta rocznica była także zakończeniem projektu, który zainicjował hm. Zbysław Jeżewski, czyli odsłonięcie tablic wmontowanych w polne kamienie przed obeliskiem upamiętniającym powstanie Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim.

Tablice upamiętniają drużyny skautowskie i harcerskie oraz ich drużynowych działające do 1920 r. Również z historią ostrowskiego harcerstwa zapoznał uczestników uroczystości hm. Zbysław Jeżewski, a w swoich przemówieniach okolicznościowych, jakie wygłosili Paweł Rajski, ostrowski Starosta oraz Andrzej Baraniak, sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podkreślali oni ogromna rolę harcerstwa i harcerzy na terenie naszego miasta.

* _DSC0942

Trzecią uroczystością było odsłonięcie przed bramą Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana’’ rzeźby ostrowskiego jabłuszka z wizerunkiem harcerza. Autorem jabłuszka jest Agnieszka Lisiak „Skorka’’, a inicjatorem powstania i umieszczenia tej rzeźby przed bramą stanicy był hm. Jerzy Hnatyk. W uroczystościach wzięły udział ostrowskie drużyny ZHP władze ostrowskiego Hufca ZHP a także członkowie Komisji Historycznej ostrowskiego Hufca ZHP.

Odwiedzin: 101