OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lipcowe niedziele czyli 39. Konfrontacje Chopinowskie w Pałacu...
28 czerwca 2022 roku

Lipcowe niedziele czyli 39. Konfrontacje Chopinowskie w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie

Już w najbliższą niedziele, tj. w dniu 3 lipca, w pałacu Radziwiłłów w Antoninie będziemy mogli uczestniczyć w 39. Konfrontacjach Chopinowskich. Będzie można usłyszeć utwory klasyki fortepianowej oraz – to już w terminie 30 lipca – muzyke z utworów filmowych.

W pierwszym terminie konfrontacji Chopinowskich miłośnicy klasyki fortepianowej usłyszą utwory w wykonaniu duetu – Joanny Kaczmarskiej-Bieżyńskiej oraz Roberta Adamczaka.

Robert Adamczak - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu), doktor habilitowany sztuki muzycznej, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa-Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Za działalność i osiągnięcia artystyczne oraz twórczy wkład w rozwój kultury polskiej został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014). Otrzymał Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu (2017, 2020) oraz Nagrodę Starosty Ostrowskiego (2010, 2017).

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu Witolda Witkowskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Mistrzowskie pod kierunkiem prof. Waldemara Andrzejewskiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Koncertuje solowo i w zespołach kameralnych w kraju i za granicą (m.in. USA, Chiny, Francja, Hiszpania, Turcja, Cypr, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, Niemcy, Ukraina). Wykonuje utwory od baroku po współczesność. Uczestniczył w ponad osiemdziesięciu międzynarodowych oraz ogólnopolskich festiwalach, konferencjach, warsztatach muzycznych i cyklach muzycznych. Dokonał prawykonań solowych utworów na fortepian, fortepian z orkiestrą oraz utworów kameralnych. Nagrał płytę CD zawierającą utwory fortepianowe nieznanego kompozytora polskiego, żyjącego w XIX wieku - Alfonsa Szczerbińskiego. Współpracuje z wieloma cenionymi muzykami, pedagogami oraz instytucjami kultury. Uczniowie Roberta Adamczaka są laureatami ponad siedemdziesięciu nagród w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach pianistycznych.

Joanna Kaczmarska-Bieżyńska

W jej repertuarze znajdują się arcydzieła klasyki fortepianowej oraz utwory współczesne. Wykonuje kompozycje solowe i kameralne. Współpracuje z wieloma artystami m. in. z flecistką Urszulą Janik, mezzosopranistką Agnieszką Makówką-Saciuk, flecistą Krzysztofem Malickim, z pianistką Joanną Przybylską (duet fortepianowy), skrzypkiem Jarosławem Pietrzakiem. Występowała w Niemczech, Francji, Rosji, Estonii, na Łotwie i Białorusi. Wielokrotnie brała udział w koncertach z cyklu „Musica Moderna” w łódzkiej Akademii Muzycznej. Dokonała nagrań utworów łódzkiego kompozytora współczesnego Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Nagrała solową płytę z sonatami Ludwiga van Beethovena i Franciszka Schuberta oraz wspólnie z Urszulą Janik płytę z francuską muzyką pt. „Barwy fletu”. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Tadeusza Chmielewskiego). Jest laureatką w konkursie Jana Sebastiana Bacha w Łodzi (1985) oraz drugiej nagrody (I nagrody nie przyznano) na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi w kategorii tria fortepianowego (1989). W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Wielokrotnie brała udział w kursach interpretacji muzycznej Wiktora Mierżanowa, Andrzeja Jasińskiego i Rudolfa Kerera. Stopień doktora uzyskała w macierzystej uczelni po okresie asystentury u profesora Tadeusza Chmielewskiego, gdzie była zatrudniona na stanowisku adiunkta i prowadziła klasę fortepianu. Habilitację uzyskała w roku 2010 w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie została zatrudniona na stanowisku adiunkta habilitowanego. Od 2014 jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam założyła swój najnowszy duet fortepianowy z Robertem Adamczakiem, z którym prowadzi ożywioną działalność koncertową.

Program szczegółowy:

03 lipca 2022, godz.19.oo

Duet fortepianowy

Joanna Kaczmarska-Bieżyńska, Robert Adamczak

Program koncertu:

F. Schubert – Rondo A-dur op. 107

F. Chopin – Wariacje D-dur na temat pieśni T. Moore’a

G. Fauré – Suita Dolly op. 56

A. Dvořák – Tańce słowiańskie:

  

31 lipca 2022, godz.19.oo

UpBeat Quartet:

I skrzypce - Joanna Trzaska
II skrzypce - Dominika Luteńko
Altówka - Weronika Rácz
Wiolonczela - Zuzanna Siepietowska

W programie muzyka klasyczna z elementami muzyki filmowej oraz operetkowej. Kwartet smyczkowy UpBeat Quartet to cztery piękne kobiety, cztery energiczne temperamenty i jedna wspólna pasja - muzyka! Klasyczne wykształcenie muzyczne i doświadczenie zdobyte w orkiestrach i zespołach rozrywkowych ugruntowały w nich profesjonalizm i swobodę wykonawczą. Wykonują muzykę rozrywkową, muzykę filmową, a także klasyczną.

Odwiedzin: 69