OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wotum i absolutorium dla Zarządu
1 lipca 2022 roku

Wotum i absolutorium dla Zarządu

Rada Powiatu udzieliła jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2021 roku. –,,Dziękuję radnym za taka ocenę. Cieszy to tym bardziej, że za nami trudny rok z powodu epidemii koronawirusa’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski, po głosowaniu.

Sesja absolutoryjna odbyła się w pomieszczeniach wozowni Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie.

-,,Siedem lat temu jak Rada Powiatu Ostrowskiego podejmowaliśmy uchwałę skierowaną do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie konieczności remontu tego obiektu. Dziś możemy się cieszyć z metamorfozy tego miejsca’’ – mówił Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0391Prezydium Rady Powiatu

Jednak tym nad czym głównie skupili się radni była analiza ubiegłorocznych finansów Powiatu Ostrowskiego.

Dochody ogółem wyniosły ponad 221 mln zł. co stanowiło 100,86 proc. planu. Z kolei wydatki 224,2 co stanowiło 98,8 proc. planu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje. W 2021 r. wyniosły one prawie 51 mln zł., a środki na ten cel pozyskane zostały z różnych źródeł w tym w wysokości ok. 15 mln zł ze sprzedaży powiatowych terenów inwestycyjnych.

* DSC_0424Obrady Rady Powiatu w odbudowanej wozowni Zespołu Pałącowo Parkowego w Lewkowie

Wśród największych wydatków budżetowych w 2021 roku znalazła się: kwota ok 9,8 mln zł przeznaczona na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej. Ponad 4,3 mln przeznaczono na remonty i modernizacje placówek oświatowych. Niemal równo po 21 mln zł przeznaczono na zadania drogowe oraz inwestycje szpitalne.

* DSC_0466

Wśród największych inwestycji drogowych znalazły się: budowa drogi oraz ścieżki rowerowe Łąkociny – Sulisław – Janków Zaleśny, Rososzysca - Wielowieś. Zakończenie drogi w Janisławicach oraz Chruszczynach. Modernizacja drogi w Ociążu, Rąbczynie oraz ul. Raszkowskiej w Odolanowie.  

* DSC_0504

W szpitalu największe przedsięwzięcia dotyczyły Modernizacji Oddziału chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont Oddziału Kardiologii i budowa pracowni do ablacji, budowa nowego bloku operacyjne, modernizacja Interny B, przebudowa Oddziału Izolacyjnego.

* DSC_0517  

Józef Wajs Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

W obszarze oświaty przeprowadzony został remont basenu Wodny Raj przy III Liceum Ogólnokształcącym, dokończony remont Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz kontynuacja modernizacji korytarzy w Zespole Szkół Technicznych.

* DSC_0518Andrzej Leraczyk Przewodniczący Klubu Radnych Samorządny Powiat 

Przebudowa toalet w Zespole Szkół Transportowo Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlano Energetycznych. Rozpoczęła się także termomodernizacja ostatniego obiektu oświatowego tj. Bursy Szkolnej.

 

* DSC_0521  

Karolina Dera Szymańska Przewodnicząca Klubu Radnych PiS

* DSC_0523

W głosowaniu radni pozytywnie ocenie wykonanie budżetu, realizację inwestycji i zagłosowali „za’’ udzieleniem wotum i absolutorium.

* DSC_0524

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 188