OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wotum i absolutorium dla Zarządu
1 lipca 2022 roku

Wotum i absolutorium dla Zarządu

Rada Powiatu udzieliła jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2021 roku. –,,Dziękuję radnym za taka ocenę. Cieszy to tym bardziej, że za nami trudny rok z powodu epidemii koronawirusa’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski, po głosowaniu.

Sesja absolutoryjna odbyła się w pomieszczeniach wozowni Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie.

-,,Siedem lat temu jak Rada Powiatu Ostrowskiego podejmowaliśmy uchwałę skierowaną do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie konieczności remontu tego obiektu. Dziś możemy się cieszyć z metamorfozy tego miejsca’’ – mówił Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

zdjeciePrezydium Rady Powiatu

Jednak tym nad czym głównie skupili się radni była analiza ubiegłorocznych finansów Powiatu Ostrowskiego.

Dochody ogółem wyniosły ponad 221 mln zł. co stanowiło 100,86 proc. planu. Z kolei wydatki 224,2 co stanowiło 98,8 proc. planu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje. W 2021 r. wyniosły one prawie 51 mln zł., a środki na ten cel pozyskane zostały z różnych źródeł w tym w wysokości ok. 15 mln zł ze sprzedaży powiatowych terenów inwestycyjnych.

zdjecieObrady Rady Powiatu w odbudowanej wozowni Zespołu Pałącowo Parkowego w Lewkowie

Wśród największych wydatków budżetowych w 2021 roku znalazła się: kwota ok 9,8 mln zł przeznaczona na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej. Ponad 4,3 mln przeznaczono na remonty i modernizacje placówek oświatowych. Niemal równo po 21 mln zł przeznaczono na zadania drogowe oraz inwestycje szpitalne.

zdjecie

Wśród największych inwestycji drogowych znalazły się: budowa drogi oraz ścieżki rowerowe Łąkociny – Sulisław – Janków Zaleśny, Rososzysca - Wielowieś. Zakończenie drogi w Janisławicach oraz Chruszczynach. Modernizacja drogi w Ociążu, Rąbczynie oraz ul. Raszkowskiej w Odolanowie.  

zdjecie

W szpitalu największe przedsięwzięcia dotyczyły Modernizacji Oddziału chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont Oddziału Kardiologii i budowa pracowni do ablacji, budowa nowego bloku operacyjne, modernizacja Interny B, przebudowa Oddziału Izolacyjnego.

* DSC_0517  

Józef Wajs Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

W obszarze oświaty przeprowadzony został remont basenu Wodny Raj przy III Liceum Ogólnokształcącym, dokończony remont Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz kontynuacja modernizacji korytarzy w Zespole Szkół Technicznych.

zdjecieAndrzej Leraczyk Przewodniczący Klubu Radnych Samorządny Powiat 

Przebudowa toalet w Zespole Szkół Transportowo Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlano Energetycznych. Rozpoczęła się także termomodernizacja ostatniego obiektu oświatowego tj. Bursy Szkolnej.

 

* DSC_0521  

Karolina Dera Szymańska Przewodnicząca Klubu Radnych PiS

* DSC_0523

W głosowaniu radni pozytywnie ocenie wykonanie budżetu, realizację inwestycji i zagłosowali „za’’ udzieleniem wotum i absolutorium.

zdjecie

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 154