OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Barwny piknik Kół Gospodyń Wiejskich
11 lipca 2022 roku

Barwny piknik Kół Gospodyń Wiejskich

Ser pod każdą, możliwą postacią: topiony, smażony, dojrzewający, żółty, biały, pieczony w cieście, gotowany w zupach, kręcony w kremach, oraz owoce podane w niestandardowy sposób np. jako główny składnik tortów, galaretkowego salcesonu, lub arbuzowego ponczu… takie rarytasy przygotowały panie z 21 KGW na pierwszy Piknik Kół Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie.

zdjecie

To była wspaniała, barwna, smaczna, pachnąca impreza. Pierwszy Piknik Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w minioną niedzielę 10.07.2022 r.. Panie za zadanie miały przygotować potrawę serową oraz owocową, z czego wywiązały się na medal.

zdjecie

Rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach: kulinarnej, rękodzielniczej oraz florystycznej. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością.

zdjecie

Powstały prawdziwe rarytasy i cieszące oko dzieła sztuki. Gratulacje dla KGW Daniszyn za zwycięstwo, Kołątajew za drugie miejsce i Górzenko za trzecie miejsce. Prace oceniało jury, a podziwiali widzowie, którzy również mogli spróbować specjałów. W skład jury weszli m.in. Roman Wegnerowicz- szef kuchni z Górecznika, Małgorzata Szymioł- Mistrz Florystyki, Zuzanna Jerzyk- przygotowująca „Księgę Smaków Powiatu Ostrowskiego”, reprezentująca Starostwo Powiatowe, Mateusz Kołeczko-– koordynator działalności KGW, reprezentujący Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski .

zdjecie

Organizatorami gminnego święta smaków byli: Gmina Ostrów Wielkopolski, GOK Wysocko i Stowarzyszenie Qultura 21.  Gratulacje należą się dla organizatorów : Pana Wójta Piotra Kuroszczyka, Pana Sekretarza Gminy Dariusza Pryczaka,oraz wszystkich zaangażowanych w pomysł i realizację Pikniku KGW z terenu gminy. Nagrody ufundowała Gmina Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenie Qltura21, Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim, tematyczne upominki podarowało również Starostwo Powiatowe.

 

 

 

 

Zuzanna Jerzyk

Odwiedzin: 177