OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Promesy rządowe na inwestycje
18 lipca 2022 roku

Promesy rządowe na inwestycje

Minister Marlena Maląg wręczyła dzisiaj promesy Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych tym razem dla gmin z terenów popegeerowskich. Łącznie 8 jednostek samorządowych, w tym 7 gmin oraz Powiat Ostrowski otrzymały blisko 22 mln zł. bezzwrotnego dofinansowania na zrealizowanie łącznie 12 zadań.

zdjecie

W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych o wsparcie mogły się ubiegać gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały kiedyś PGR-y. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Program skierowany do gmin popegeerowskich dotyczy poprawy warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury i promocję przedsiębiorczości.

zdjecie

Powiat Ostrowski otrzymał dziś promesę na kwotę 1 mln 999 tys. 676 zł. Na przebudowę drogi powiatowej nr 6161P Daniszyn- Cegły na odc. 1700 m. Dofinansowanie m.in. z rąk Pani Minister Marleny Maląg odebrał dzisiaj Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

zdjecie

Pozostałe gminy z terenu Powiatu Ostrowskiego otrzymały wsparcie m.in. na takie działania jak przebudowy dróg i ulic, przebudowę wiaty na salę wiejską, budowę boiska sportowego, zagospodarowanie polany na infrastrukturę sportową, czy budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej.

zdjecie

Spotkanie odbyło się 18 lipca 2022 r. w ostrowskim n klubie- sztuka i edukacja o godz. 11:30.

Odwiedzin: 118