OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lato z Seniorem 2022
19 lipca 2022 roku

Lato z Seniorem 2022

W sali wypełnionej po brzegi odbyło się spotkanie seniorów zrzeszonych w miejscowym Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie . Uroczystość w Odolanowskim Domu Klulury rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Emerytów, który na stałe wpisany jest w program każdej uroczystości i spotkania.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący koła Józef Wajs. W spotkaniu wziął również udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie trzynastu nowym osobom legitymacji członkowskich. Otrzymali je: Danuta i Krzysztof Dybolowie, Irena Jan i Kierzkowscy, Jan i Gabriela Sędziakowie, Dorota i Adam Talagowie, Jan Szulc, Sylwester Pierzchot, Paweł Zydorowicz, Czesława Kurosińska. Łącznie odolanowska organizacja liczy trzystu członków.

Zabierający głos goście podkreślali aktywne działanie koła w zakresie zaspakajania potrzeb seniorów, szczególnie dotyczących organizacji wypoczynku i innych form kulturalnych.

W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny  „Harmonic”, który swym występem zabawiał uczestników spotkania. Na pamiątkę każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy kubek z fotografią upamiętniającą wakacyjny wyjazd do Świętej Lipki. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem przy ciastku i kawie.

Odwiedzin: 67