OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powstaje nowoczesny kompleks sportowy
20 lipca 2022 roku

Powstaje nowoczesny kompleks sportowy

Możliwość uprawiania nowych dyscyplin sportowych, większa funkcjonalność oraz nowoczesna estetyka. To będą największe atuty nowego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego, który powstaje przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie. Otwarcie już za kilka tygodni.

Istniejące do niedawna w obecnym kształcie boiska sportowe przy ZST-E to jedne z najstarszych tego typu obiektów szkolnej infrastruktury sportowej przy powiatowych placówkach. Długi okres użytkowania sprawił, że znajdują się one w złym stanie technicznym i wymagają remontu.

Remont boisk to część wielkiego projektu modernizacji ZST-E realizowanego w tej szkole.

zdjecie

-,,Uznaliśmy, że jest zarówno potrzeba jak i szansa na zmodernizowanie bazy tej bardzo ważnej na mapie oświatowej szkoły. Remont wnętrz to jedna część projektu. Analizowaliśmy także możliwości w zakresie unowocześnienia już istniejącej bazy sportowej. ZST-E to szkoła typowo męska, prowadząca dodatkowo klasy sportowe, więc baza do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego ma tu szczególne znaczenie’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Wspólnie z projektantami udało się tak zagospodarować teren, by zapewnić bezkolizyjne korzystanie z nich przez większą grupę uczniów.

Z już istniejących zmodernizowane zostaną: boisko do piłki nożnej. Pojawi się na nim nowa nawierzchnia, bramki a dookoła zostanie wymienione mocno zardzewiałe ogrodzenie. Podobnie będzie z boiskiem wielofunkcyjnym, które wymagało renowacji nawierzchni i wymiany siatki ogrodzeniowej.

zdjecie

Zupełnie nowe pojawia się: 3-torowa bieżnia do biegu na 60 m o poliuretanowej nawierzchni. Skocznia z rozbiegiem do skoku w dal, tzw. klatka OCR czyli wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń udoskonalających sprawność fizyczną, technikę pokonywania przeszkód i koordynację ruchową. Popularnością wśród chłopców powinno się cieszyć także Street Workout zestaw przyrządów do ćwiczeń wykonywanych z wykorzystaniem prostych urządzeń typu drążki, poręcze, ławki, liny. Na boiskach zlokalizowany zostanie także tor przeszkód oraz rzutnia do pchnięcia kulą i wykonany z mineralno-żywicznej masy trakt biegowy wokół terenu.

zdjecie

Cały obiekt zostanie oświetlony, odwodniony i ogrodzony.

Budowa boiska to koszt ok. 2,1 mln zł. Zadanie to wpisane jest w projekt kompleksowej modernizacji ZST-E. Całe zadanie to koszt na poziomie ok. 7 mln zł. Powiat Ostrowski otrzymał na nie promesą z funduszy rządowych w ramach Polskiego Ładu w wysokości ok. 5,525 mln. Pozostała część czyli 1,5 mln zł to fundusze z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Obecnie trwają intensywne prace budowlane, tak by z nowym rokiem szkolnym mógł on już służyć społeczności szkolnej.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 80