OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wstępne wyniki naboru do szkół
20 lipca 2022 roku

Wstępne wyniki naboru do szkół

Przy rekordowej liczbie ponad 2700 uczniów biorących udział w naborze blisko 90 % (2428 uczniów) zostało zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego, z czego aż 78 % do swojej wymarzonej uczelni.

Nabór do szkół Powiatu Ostrowskiego prowadzony jest drogą elektroniczną, dlatego młodzież w dniu 20 lipca br. automatycznie otrzymała informację, czy została zakwalifikowana do wybranej szkoły, czy nie. Dodatkowo wyniki naboru o godz. 10:00 zostały wywieszone w poszczególnych szkołach.

Warto podkreślić, że w tym roku w naborze wzięła udział rekordowa liczba 2.787 osób (z rocznika 2007 i 2008), w roku ubiegłym było to 1.827 osób, a w 2020r. 1.779 osób. Dotychczas liczba uczniów biorących udział w naborze była porównywalna z liczbą urodzeń w danym roczniku i oscylowała w granicach 1600-1900 osób. W tym roku konkurują ze sobą uczniowie z dwóch roczników 2007 i 2008, czyli 2241 ósmoklasistów z terenu Powiatu Ostrowskiego. Ponadto, jak co roku w naborze wzięli udział również mieszkańcy innych powiatów i województw w liczbie aż 590 (21%).

zdjecieNabór do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski odbywa się drogą elektroniczną.

Spodziewając się większej liczby uczniów Zarząd Powiatu Ostrowskiego pierwotnie przygotował miejsca w 70 oddziałach (klasach). Dla porównania w ubiegłym roku były to 53 oddzialy. W trakcie naboru liczbę oddziałów w szkołach ponadpodstawowych zwiększono do 75, z czego 29 w liceach: (I, II, III, IV) i 46 w zespołach szkół (ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, ZSP CKU Przygodzice). Należy dodać, że w naborze elektronicznym wzięło udział również Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim oferując miejsca w 1 klasie. W sumie dla „pierwszoklasistów” przygotowano 2.512 miejsc.

Spośród wszystkich kandydatów w liczbie 2.787 pozytywnie zakwalifikowano 2.428 osób tj. 87,12%. Z tej grupy 1.887 osób, czyli zdecydowana większość (77,72%) została przyjęta do wymarzonej szkoły czyli z tzw. „pierwszej preferencji”. Od kilku lat większą popularnością cieszyły się szkoły techniczne, które w stosunku do liceów przyjmowały 55% (w 2021r.) lub 57% (w 2020r.) wniosków z pierwszej preferencji. Jednak z każdym kolejnym rokiem ta różnica maleje.

Spośród 2.787 złożonych wniosków z pierwszej preferencji 1.448 (52%) dotyczyło zespołów szkół (1035 techników i 413 szkół branżowych) a 1.339 (48%) dotyczyło wszystkich liceów. Wstępnie do zespołów szkół zostało zakwalifikowanych 1310 uczniów (889 do techników i 421 do szkół branżowych), a do liceów 1.118 uczniów. W tym roku największą popularnością cieszył się Zespół Szkół Technicznych zwłaszcza kierunek „technik informatyk” (2,36 kandydata 1 miejsce) oraz IV Liceum Ogólnokształcące, gdzie uczniów przyciągnęła klasa medyczna (2,35 kandydata na 1 miejsce) i językowa (1,94 kandydata na 1 miejsce).

zdjecie

Obecnie zakwalifikowana młodzież powinna potwierdzić przyjęcie do danej placówki poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Zgodnie z harmonogramem naboru dokumenty należy złożyć do 1 sierpnia 2022r. do godz. 15:00. Ostateczne wyniki naboru poznamy w dniu 2 sierpnia 2022r.

W grupie uczniów niezakwalifikowanych znaleźli się także ci, którzy nie dostarczyli wymaganych dokumentów. Znaczną część stanowią tu osoby spoza Powiatu Ostrowskiego, które brały udział równocześnie w naborze w rodzimym powiecie. Osoby niezakwalifikowane mogą wziąć udział w naborze uzupełniającym, który odbędzie się w poszczególnych szkołach w dniach od 3 do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Informacje o wolnych miejscach można pozyskać w poszczególnych szkołach.

Romana Ogórkiewicz

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 166