OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Policji w Ostrowie
21 lipca 2022 roku

Święto Policji w Ostrowie

W Ostrowskim Centrum Kultury Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim uroczyście obchodzili 103. rocznicę powstania Policji Państwowej.  Uroczystość była okazją do wręczenia medali i awansów na wyższe stopnie. Jak na urodziny przystało policjanci otrzymali także prezent; laserowe urzadzenie do pomiaru prędkości.

* DSC_0169

W uroczystości, która odbyła się 20 lipca 2022 roku udział wzięli Starosta Ostrowski, przedstawiciele samorządów gminnych wchodzących w skład Powiatu Ostrowskiego, a także służb i instytucji na co dzień współpracujących z ostrowską jednostką. Akademii przewodniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut.

* DSC_0182

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r

W obecności pocztu sztandarowego, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania i wyróżnień. W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, w bieżącym roku 3 policjantów zostało odznaczonych medalami, 127 policjantów mianowano na wyższe stopnie policyjne w tym, w korpusie oficerów starszych – 1 policjant, w korpusie oficerów młodszych 1 policjant, w korpusie aspirantów 70 policjantów, w korpusie podoficerów 41 policjantów oraz w korpusie szeregowych 14 policjantów.

* DSC_0189

Awanse wręczali: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotr Wilkowski.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę.

* DSC_0196

-,,Cieszę się, że po okresie przerwy spowodowanej covidem możemy się wreszcie spotkać by w ten sposób podziękować Wam za cozienną służbą. Na szczególne podziękowanie zasługuje wsparcie, jakiego policjanci udzielali instytucjom w szczególności narażonym na epidemię, myślę tu o szpitalu i domach pomocy społecznej. Mimo wielu dodatkowych obowiązków jakie mieliście zawsze można było na Was liczyć. Raz jeszcze za to dziękuję’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0204

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim laserowy miernik prędkości TruCAM II.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 125