OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tenisiści trenują w wakacje
22 lipca 2022 roku

Tenisiści trenują w wakacje

Młodzi tenisiści stołowi z Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego prowadzonej przez LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie czas wakacji poświęcają na treningi na obozie sportowym we Wtórku.

Przygotowujący sie do kolejnego sezonu sportowcy spotkali się 22 lipca 2022 r z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

-,,Jestem pod dużym wrażeniem umiejętności i zaangażowania młodych zawodników. Pomimo upałów jakie doskwierają, dzieci pilnie szlifują swoje umiejętności i przygotowują formę już na kolejny sezon. Jak się dowiedziałem się od trener Małgorzaty Dudzińskiej jej wychowankowie mają zaplanowane w te wakacje 4 takie obozy, w tym aż trzy wyjazdowe’’ – powiedział P. Walkowski. ,,-Podczas potkania miałem okazję poznać zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje na Mistrzostwa Polski, gdzie godnie reprezentowali Nasz Powiat, oraz mogłem osobiście pogratulować zawodnicze Aleksandrze Nawrockiej dwóch medali zdobytych na niedawno odbytych Mistrzostwach Polski żaczek’’.

zdjecie

Przewodniczący podkreślił, że Powiat wspiera i będzie wpierać takie inicjatywy, a Akademia jest wzorem do naśladowania, jak w krótkim czasie można zbudować zaplecze do profesjonalnego działania i odnosić sukcesy na arenie ogólnokrajowej. Przekazał gratuluję Małgorzacie Dudzińskiej odnoszonych wyników, a młodym zawodnikom złożył życzenia nieustające zapału do tego co robią i co daję im wiele radości.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 42