OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tereny inwestycyjne na sprzedaż
29 lipca 2022 roku

Tereny inwestycyjne na sprzedaż

Kolejne działki inwestycyjne wystawia na sprzedaż Powiat Ostrowski. To konsekwencja zagospodarowywania stery inwestycyjnej w Przygodzicach.

Należące przez lata do Powiatu Ostrowskiego ok. 100 hektarów gruntów rolnych położonych w Przygodzicach zostało przekształconych teren inwestycyjny, który po podzieleniu na działki i wzbogaceniu w infrastrukturę jest stopniowo komercjalizowany. Na obszarze tym funkcjonują już pierwszy firmy m.in. zakład produkcyjny z branży mechatronicznej.

W ostatnim przetargu nabywców znalazło ok. 40 hektarów.

zdjecieNowe drogi na terenach inwestycyjnych. Fot. Tomasz Wojtasik 

-,,Gdybyśmy kilka lat temu sprzedali te grunty jako rolnicze moglibyśmy pozyskać kilka milionów. Wystarczyłoby to na budowę kilku kilometrów jednej drogi. Zmieniając funkcję, uzbrajając pozyskujemy znacznie większe fundusze, które są przeznaczone na kolejne inwestycje, na wkłady własne do pozyskiwanych funduszy zewnętrznych’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecieDziałki zaznaczone na zielone zostaną wystawione do sprzedaży w sierpniu 2022 r.

Pierwszy przetarg na dwie działki o powierzchni 1,14 i 1,48 ha odbędzie się 11 sierpnia 2022 r. Drugi przetarg na działkę o powierzchni 27,33 ha przeprowadzony zostanie 30 sierpnia. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium.

Szczegółowych informacji wystawionych gruntach oraz o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami nr tel. 62 737 84 55 lub 62 737 84 53.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 132