OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nabór 2022 – dodatkowe miejsca dla uczniów
1 sierpnia 2022 roku

Nabór 2022 – dodatkowe miejsca dla uczniów

Wiadomo już kto został przyjęty do szkoły średniej, a kto musi wziąć udział w naborze uzupełniającym. 2 sierpnia szkoły opublikowały listy przyjętych i informację o wolnych miejscach dla tych, którym z różnych względów nie powiodło się podczas pierwszego rozdania.

2 sierpnia 2022r. w szkołach ponadpodstawowych wywieszone zostały listy osób przyjętych w ramach naboru podstawowego oraz informacje o wolnych miejscach. Swój status uczniowie mogą sprawdzić również po zalogowaniu na stronie naboru: https://nabor.pcss.pl/ostrow.

Osoby niezakwalifikowane mogą wziąć udział w naborze uzupełniającym, który odbędzie się w dniach od 3 do 5 sierpnia do godz. 15:00. Nabór uzupełniający nie będzie odbywać się za pomocą strony internetowej. W tym czasie będzie trzeba zgłosić się z podaniem i oryginałem świadectwa bezpośrednio do danej szkoły, w której są jeszcze wolne miejsca.

W sumie w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski dostępnych jest wolnych 130 miejsc: w liceach ogólnokształcących - 50 miejsc (I LO, III LO, LO w ZSP CKU Przygodzice), w technikach - 56 miejsc (ZSE, ZST, ZST-E, ZSB-E, ZSP CKU Przygodzice), w branżowych Szkołach I Stopnia - 24 miejsca (ZST-E, ZSB-E).

W ramach naboru uzupełniającego zainteresowanych przyjmie także Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim.

O przyjęciu do szkoły w naborze uzupełniającym nie będzie decydować kolejność zgłoszeń lecz punktacja! W przypadku niepowodzenia uczniom zostanie wskazana inna placówka.

Przypomnijmy, że w tym roku w naborze do szkół ponadpodstawowych aplikowała rekordowa liczba uczniów (2.787) z rocznika 2007 i 2008. Więcej niż zwykle zgłosiło się uczniów z innych powiatów (590). W okresie od 20 lipca do 1 sierpnia 233 osoby wycofało swoje podanie lub nie potwierdziło woli przyjęcia. W związku z tym w szkołach pojawiły się wolne miejsca. Na chwilę obecną chęć przyjęcia do powiatowych szkół zadeklarowały 32 osoby. W porównaniu z rokiem ubiegłym utworzone zostały 23 oddziały więcej! 

Ostatecznie w naborze podstawowym przyjęto 2.447 osób, z czego 2.028 z Powiatu Ostrowskiego, 378 spoza Powiatu Ostrowskiego i 41 uczniów z Ukrainy. Do klas licealnych przyjęto 1105 osób, do techników 915, do szkół branżowych I stopnia 427 uczniów.

Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego nastąpi 16 sierpnia 2022r. o godz. 10:00 w poszczególnych szkołach.

Odwiedzin: 91