OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bariera pokonana
7 lipca 2009 roku

Bariera pokonana

Od 2 lipca przy IV LO funkcjonuje podjazd oraz specjalna platforma dla osób niepełnosprawnych. Z udogodnienia będą mogli skorzystać zarówno uczniowie IV LO, jak i osoby uczęszczające na ćwiczenia do sali korekcyjno-rehabilitacyjnej. Przedsięwzięcie o wartości 86.000 złotych sfinansowano z budżetu powiatu ostrowskiego.

W czwartek, 2 lipca 2009 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym nastąpiło oficjalne otwarcie podjazdu oraz specjalnej platformy dla osób niepełnosprawnych.

Jako pierwszy urządzenia przetestował, poruszający się na wózku inwalidzkim, Dariusz Peśla - inicjator wielu przedsięwzięć w zakresie likwidacji barier architektonicznych w mieście i powiecie.

      Podjazd oraz platforma posłuży niepełnosprawnym uczniom naszej szkoły oraz osobom chorym na stwardnienie rozsiane korzystającym z sali korekcyjno - rehabilitacyjnej. Środki finansowe na ten cel w kwocie 86.000 złotych pochodzą z budżetu powiatu ostrowskiego, a prace budowlano - instalacyjne wykonała firma „DOMAR - IZOLACJE”. Jestem wdzięczny, że powiat ostrowski wspiera inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, bo to kolejna tego typu inicjatywa - mówi Józef Kozan, dyrektor IV LO

Józef Kozan, założyciel i wiceprezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane z pełnym zaangażowaniem działa również na rzecz osób niepełnosprawnych. Wraz z prezesem Stowarzyszenia, panią Janiną Rzeźnik przyczynił się do otwarcia w IV LO super nowoczesnej sali korekcyjno-rehabilitacyjnej.

Przypomnijmy, że sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych powstała pod koniec ubiegłego roku w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach po byłej Bibliotece Pedagogicznej. Salę wyposażono w bardzo różnorodny sprzęt, zarówno do prowadzenia rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane, jak i zajęć wychowania fizycznego dla uczniów IV LO. Remont i wyposażenie sali kosztowało 75 tyś złotych i w znacznej mierze zostało sfinansowane z budżetu powiatu ostrowskiego.

Odwiedzin: 514