OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz OSP Sadowie
1 sierpnia 2022 roku

Jubileusz OSP Sadowie

Jubileusz 75-lecia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna z Sadowia. Podczas uroczystości jednostce wręczono nowy sztandar.

zdjecie

Rocznicowe obchody odbyły się 31 lipca 2022 r. Rozpoczęła je Msza św. w intencji kościele Ojców Pasjonistów w Sadowiu. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli w pobliże remizy OSP gdzie odbyły się pozostałe uroczystości.

zdjecie

zdjecie

–,,W dniu dzisiejszym szczególnie wspominamy tych, którzy nie doczekali dzisiejszej uroczystości, ale ich wkład w działalność OSP Sadowie oraz w walkę z żywiołami był ogromny. Przez 75. Lat istnienia wiele się zmieniło. Od bardzo słabo wyposażonej jednostki doszliśmy do jednostki dobrze przygotowanej do zadań, które są przed nami stawiane. Było to możliwe dzięki pomocy wielu ludzi i pozyskanym środkom. Szczególnie dynamiczny rozwój, pod względem zakupu nowych narzędzi i sprzętu, nastąpił w ostatnim czteroleciu’’ – powiedział Łukasz Gralak prezes OSP Sadowie.

zdjecie

OSP Sadowie rozpoczęło działalność z inicjatywy Jana Dolaty z Westrzy. Wówczas zapisało się 6 druhów. Prezesem z najdłuższym stażem był Bonifacy Kubicki, który kierował jednostką 36 lat. Jedyną kobietą we władzach była z kolei Ewa Kolenda pełniąca przez wiele lat funkcje skarbnika i kronikarza.

zdjecie

zdjecie

Obecnie druhowie z Sadowia dysponują specjalistycznym samochodem IVECO, a 14 z nich jest przeszkolonych i przygotowanych do udziału w akcjach bojowych. Ogółem należy tu 61 strażaków, w tym 20 to członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

zdjecie

zdjecie

Ważnym elementem uroczystości było pożegnanie starego i wręczenie nowe sztandaru Jednostki. Fundatorzy sztandaru wbili symbolicznie pamiątkowe gwoździe. Po poświęceniu został one przekazany strażakom i odznaczony przez Eugeniusza Grzeszczaka Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Zasłużeni strażacy odebrali także przyznane medale.

zdjecie

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły wielu zacnych gości. Życzenia oraz jubileuszowy upominek przekazali m.in. przedstawiciele władz Powiatu Ostrowskiego: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu oraz Damian Grądzielewski. Obecni byli także parlamentarzyści, władze miasta Ostrowa i Gminy Ostrów, przedstawiciele służb, instytucji oraz firm wspierających OSP Sadowie.

* IMG20220731141155 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 55