OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wiek od chłopskiego strajku
16 sierpnia 2022 roku

Wiek od chłopskiego strajku

Równo sto lat temu w Górznie (Gmina Ostrów) wybuchł strajk pracowników rolnych, w wyniku którego śmierć poniosło kilka osób z okolicznych miejscowości. W rocznicę tych wydarzeń odbyły się uroczystości ku czci poległych.

* IMG20220813145221

Główne uroczystości odbyły się przy 13 sierpnia 2022 r. przy obelisku w pobliżu pałacu. Wcześniej uczestnicy spotkali się na uroczystej Mszy św. w intencji poległych.

* DSC_0786

W 1922 roku we wsiach Wielkopolski wybuchł powszechny strajk robotników kontraktowych zatrudnionych w majątkach. Protestujący wysuwali pw. postulaty podwyżki płac. Właściciele ziemscy do tłumienia ich angażowali policję i wojsko. Miejscem jednego z protestów był także majątek Lipskich. W tym przypadku niezadowolenie protestujących pogłębiał fakt, że strajkujących rolników właściciele próbowano zastąpić przymusowymi pracownikami w postaci więźniów z pobliskiego Szczypiorna.  Podczas próby rozpędzenia manifestantów przez policję i wojsko śmierć poniosło trzech robotników rolnych, a dowodzący oddziałem wojska młody oficer odebrał sobie życie.

* DSC_0802

To dla upamiętnienia poległych pracowników pochodzących z Kotowiecka, Lewkowa i Górzna ufundowana została już w latach 50-tych pamiątkowa tablica. Podczas tegorocznych uroczystości została ona zmieniona i pojawiło się na niej właściwe nazwisko jednego z zabitych, dotąd mylnie interpretowane. Tablice uroczyście odsłonili sołtysi miejscowości, z których pochodzili polegli, a poświęcona została przez proboszcza z parafii w Górznie.

* DSC_0804

Rys historyczny tamtych wydarzeń przedstawiła regionalistka Danuta Jonak, która na te okazje przygotowała broszurę pt. „Strajk rolny w Górznie”, wydaną staraniem Gminnej Biblioteki w Gorzycach Wielkich.

* DSC_0807

Uroczystości zgromadziły wielu gości: parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli rodzin, organizacji społecznych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, okolicznych mieszkańców i przebiegały w podniosłej atmosferze. Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Wajs Radny powiatowy.

* DSC_0808

Gospodarzem uroczystości był wójt Gminy Ostrów Piotr Kuroszczyk, a współorganizatorami Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski oraz sołtys Górzna Marian Orłowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 93