OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
XXIV Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa do Częstochowy
17 sierpnia 2022 roku

XXIV Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa do Częstochowy

W tegorocznej pielgrzymce pielgrzymom przyświecało hasło: „Do Ciebie Matko pielgrzymujemy – za opiekę Twą i łaski dziękujemy!”. Organizatorem sztafety była Akcja Katolicka przy parafii św. Pawła Apostoła wspólnie z proboszczem tej parafii księdzem kanonikiem Jackiem Kitą.

28 lipca 2022 roku pielgrzymi z parafii św. Pawła Apostoła z Ostrowa po raz 24. udali się do Częstochowy, uczestnicząc w biegu sztafetowym na trasie liczącej ponad 160 km. Start o godz. 4.00 poprzedziła Msza Święta odprawiona wcześniej w kościele św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. W XXIV Sztafetowej Pielgrzymce Biegowej wzięły udział 23 osoby. Wśród biegaczy znaleźli się: Marzena Szykuła, Marek Głowacki, Wojciech Wojtysiak, Marcin Miazga, Tomasz Deresiński, Witold Olejniczak, Tomasz Kuziemski, Witold Sitek, Piotr Stasiak, Kazimierz Pawlak, Tomasz Stodolski, Zenon Wawrzyniak, ks. Sebastian Taczka.

* B70A3218

Biegaczom aktywnie towarzyszyli, pokonując trasę rowerami, uczestnicy pielgrzymki: Anita Brzozowska-Szymankiewicz oraz Krzysztof Pietrzak. Krótsze trasy rowerami pokonali: Ewa Michalska i Maria Frąszczak. Odcinek trasy nordic walking przeszli: Jolanta Muras, Maria Kasprzak-Raszewska i Maria Frąszczak. Duchowo biegaczy wspierał ks. kanonik Jacek Kita, proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła. Również wsparcia duchowego podczas całej pielgrzymki udzielał ksiądz Sebastian Taczka, który już po raz 12. w niej aktywnie uczestniczył.

* B70A3363

Sztafeta do Częstochowy dotarła o godz. 16.00. Tam uczestnicy sztafety z Ostrowa zostali powitani przez ostrowską pielgrzymkę parafian wraz z księdzem Maciejem Borowiczem, a także spotkali się z biegaczami docierającymi z innych miejscowości, m.in.: Bytowa, Ostrzeszowa, Kobierna. Po raz drugi również z Wrocławia. Na Jasnej Górze ostrowianie uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w intencji wszystkich biegaczy i towarzyszących im pielgrzymów o godz. 20.00 w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie w Apelu Jasnogórskim, po którym udali się w drogę powrotną do Ostrowa.

Prezes Akcji Katolickiej Krystyna Jaworska, wraz z innymi paniami (Ewą Michalską i Anną Kasprzak-Idziorek), towarzyszyły biegaczom, pomagając im w pokonaniu trasy, przygotowując posiłki. Sponsorami pielgrzymki byli: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Starosta Ostrowski oraz ostrowscy przedsiębiorcy.

- Te coroczne spotkania z naszą Kochaną Matką Boską Częstochowską, nasza obecność przed Cudownym Obrazem jest nam bardzo potrzebna. Czujemy Jej opiekę, czujemy się silniejsi, dlatego od wielu lat, każdego roku, tu jesteśmy – powiedziała dla Biura Prasowego Jasna Góra News Krystyna Jaworska.

Odwiedzin: 216