OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowi dyrektorzy i nauczyciele z awansem
30 sierpnia 2022 roku

Nowi dyrektorzy i nauczyciele z awansem

Od 1 września 2022r. dwóch nowych dyrektorów obejmie obowiązki w powiatowych szkołach średnich. Kolejnych siedmiu będzie kontynuowało prace przez następną kadencję. Ponadto o 10 osób powiększyło się grono nauczycieli mianowanych.

Przypomnijmy, że dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłania się w drodze konkursu. Kandydaci prezentują się przed komisją, w której skład wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego (powiatu), Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych. Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

W dniu 29 sierpnia 2022r. z rąk Starosty Ostrowskiego akt powołania odebrało w sumie 9 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W tej grupie znajdują się dwie nowe osoby, bowiem od 1 września zmieni się dyrektor w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych.

Nowi dyrektorzy:

Marek Lewicki, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Przemysław Zimniak, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

* DSC_0215

Rafał Paterek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

* DSC_0218

Tomasz Guliński, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

Marek Wojtasz, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Dariusz Kaczmarek, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

Marzena Mocek, Dyrektor Bursy Szkolnej im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Anna Drobniewska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

Violetta Miszkin, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

Tego samego dnia Starosta Ostrowski wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy po zakończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy zdali egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Rafała Lucińskiego złożyli uroczystą przysięgę:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubujący może te formułę powiekszyć o zwrot tak mi dopomóż Bóg!

* DSC_0181

Nauczyciele, którzy w czerwcu 2022 r. uzyskali awans zawodowy:

* DSC_0202

Magdalena Kasprzak, nauczyciel gry na fortepianie oraz akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Marta Pawlak, nauczyciel prowadzący zajęcia wychowawcze w szpitalu, wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

Katarzyna Stramkowska, nauczyciel zajęć: rozwijających komunikowanie się, korygujących wady mowy i rozwijających kreatywność w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

Iwona Laskowska, nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Natalia Krzeszowska-Sobczak, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim,

Barbara Niemand, doradca zawodowy w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

Anna Głodek-Karwatka, pedagog szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

Miłosz Śmiłowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Łukasz Kanarkowski, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych samochodowych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim,

Jerzy Seleta, nauczyciel fizyki, przysposobienia wojskowego oraz opiekun internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (nieobecny na uroczystości).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 396