OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy rok szkolny 2022/2023
1 września 2022 roku

Nowy rok szkolny 2022/2023

Od 1 września 2022r. w szkołach ponadpodstawowych Powiatu rozpocznie naukę blisko 8 tysięcy uczniów. Do klas pierwszych w samych szkołach młodzieżowych trafi 2.442 uczniów, w szkołach dla dorosłych - 143 osoby, a w szkole specjalnej - 14 nowych uczniów. Do pracy stawi się w sumie 741 nauczycieli.

* DSC_0350

W roku szkolnym 2022/2023 w powiatowych szkołach pobierać naukę będzie 7.977 osób:

- w liceach ogólnokształcących (1 LO, 2 LO, 3 LO, 4 LO, LO przy ZSP w Przygodzicach) – 3.282 uczniów, z czego 1.100 uczniów klas pierwszych;

- w technikach (ZSB-E, ZSE, ZST-E CKU, ZST, ZSU, ZSP CKU Przygodzice) – 3.268 uczniów, z czego 912 uczniów klas pierwszych;

- w branżowych szkołach I stopnia (ZSU, ZSB-E, ZST-E CKU) – 923 uczniów, z czego 430 uczniów klas pierwszych.

* DSC_0379

Kolejne korytarze w ZST przeszły metamorfozę

Największe obłożenie spośród liceów będzie miało w tym roku IV Liceum Ogólnokształcące – 812 osób, natomiast spośród techników Zespół Szkół Technicznych – 1004 osoby.

W szkołach dla dorosłych czyli liceach i szkołach branżowych II stopnia, uczyć się będą 252 osoby, z czego 143 w klasach pierwszych.

Do Zespołu Szkół Specjalnych zawita w sumie 252 uczniów: 218 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej i 34 uczniów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Dla uczniów dojeżdżających przygotowano miejsca w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim (140) oraz w internacie przy ZSP CKU w Przygodzicach (120).

Ponadto rusza nowy rok szkolny w Zespole Szkół Muzycznych, która dla uczniów stanowi tzw. drugą szkołę. Czteroletnia Szkoła Muzyczna I Stopnia kształcić będzie 61 osób, sześcioletnia Szkoła Muzyczna I Stopnia – 128 uczniów, a Szkoła Muzyczna II Stopnia – 70 uczniów.

* DSC_0359

Nowe łazienki i sanitariaty w Bursie Szkolnej 

W Młodzieżowym Domu Kultury poszczególne zajęcia ruszają od 12 września. Spośród 1.843 wniosków zakwalifikowano 1.620 uczestników zajęć, z czego 728 to osoby kontynuujące swoją przygodę z MDK, a 842 to osoby nowoprzyjęte.

* DSC_8393IV Liceum Ogólnokształcące

W 15 jednostkach Powiatu Ostrowskiego (12 szkół i 3 placówki oświatowe) pracuje w sumie 741 nauczycieli, z czego 603 osoby w pełnym wymiarze godzin. Na chwilę obecną na rynku pracy brakuje nauczycieli specjalistów, w związku z czym te stanowiska nie są w pełni obsadzone. W administracji i obsłudze szkół i placówek zatrudnionych jest 220 pracowników, z czego 175 na pełen etat.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 176