OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2022 roku

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W czwartek, 1 września, delegacje władz złożyły wieńce w miejscach upamiętniających zdarzenia wybuchu drugiej wojny światowej. Po raz kolejny oddano hołd poległym w walce z niemieckim najeźdźcą. To 83 lata temu wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając najkrwawszy konflikt w historii ludzkości.


Uroczyste obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej tradycyjnie rozpoczęły się przy konkatedrze w obecności parlamentarzystów, kombatantów, władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego oraz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służb mundurowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych.

* DSC_0395

Tradycyjnie znicze i wiązanki kwiatów złożono w miejscach pamięci: pod pomnikiem przy ostrowskiej konkatedrze, pod tablicą przy ul. Kompałły i Gimnazjalnej, pod pomnikiem przy ul. 60. Pułku Piechoty oraz w miejscu pamięci przy ul. Bema. W intencji wydarzeń sprzed lat odbyła się Msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. W homilii nie zabrakło odniesień do obecnego konfliktu – wojny na Ukrainie. Do wydarzeń tych nawiązała również w swoim wystąpieniu prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek oraz Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

-„Cena, jaką ponieśli Polacy w obronie naszej wolności, suwerenności i niepodległości, nie sposób wyrazić żadnymi słowami. Każdy z nas, a zwłaszcza ludzie młodzi, mający przed sobą całe długie życie. Powinniśmy a nawet musimy, czynić wszystko, aby pamięć o tragicznym okresie naszej historii, która rozpoczęła się 83 lata temu. Po zaledwie 20 latach od odzyskania niepodległości przetrwała. Niech będzie to wyrazem naszej wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy przed wieloma laty walczyli o Polskę. Pamiętamy więc dziś o Was – bohaterowie. Wszystkim walczącym – cześć i chwała. To pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. Wojna zawsze będzie złem, prowadzącym do destrukcji i zagłady'' - powiedziała Beata Klimek.

* DSC_0527

Następnie głos zabrał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- „Widzę, że tych miejsc pustych jest coraz więcej…Ja, jako nauczyciel historii, bardzo często wracałem do wydarzeń 39’ roku. Traktowałem to jako element naszej tragicznej historii, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w naszych książkach, w naszej pamięci, w naszych sercach. Jakże często, przy obchodach rocznicowych, przywołujemy te słowa: „Pamiętajcie, wolność nie jest dana raz na zawsze”. Trzeba ją pielęgnować, dopieszczać, trzeba o nią walczyć. Kilka miesięcy temu wydarzenia na Ukrainie pokazały jak pokój jest kruchy, pokazały jak pokój może być nagle naruszony; jak łatwo naruszyć porządek europejski utrwalony od kilkudziesięciu lat'' - powiedział Starosta.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę oraz okolicznościowe pieśni patriotyczne.

Odwiedzin: 148